Бизнес Справка
АГЕНЦИЯ ЗА АВАРИЙНА, ПОЖАРНА И ЕКОЛОГИЧНА ЗАЩИТА ВАРНА ЕАД

АГЕНЦИЯ ЗА АВАРИЙНА, ПОЖАРНА И ЕКОЛОГИЧНА ЗАЩИТА ВАРНА ЕАД

Фирма: АГЕНЦИЯ ЗА АВАРИЙНА, ПОЖАРНА И ЕКОЛОГИЧНА ЗАЩИТА ВАРНА ЕАД
Адрес: Варна, к.к. Чайка
Телефон: 080011200
Интернет сайт: http://www.pojarna.bg

АГЕНЦИЯ ЗА АВАРИЙНА, ПОЖАРНА И ЕКОЛОГИЧНА ЗАЩИТА ВАРНА ЕАД


Имаме удоволствието да Ви представим „Агенция за аварийна, пожарна и екологична защита – Варна” ЕАД, извършваща проектиране, консултации и превенция по пожарна и аварийна безопасност
пожарогасенеи аварийно спасяване, сервизно техническо обслужване на системи и съоръжения.

 

СЕРВИЗНО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

„Агенция за аварийна, пожарна и екологична защита – Варна” ЕАД извършва, съгласно изискванията на хармонизираните български и европейски стандарти, сервизно техническо обслужване на:

 •  системи и съоръжения за сигурност - пожароизвестителни, газсигнализаторни, евакуационно осветление, пожароусточиви врати, димоотводителна вентилация, противопожарни клапи, видеонаблюдателни, сигнално-охранителни, озвучителни, телевизионни;
 •  комуникационни системи BMS, телефонни, домофонни, структурно-кабелни, системи за контрол на достъп;
 •  стационарни пожарогасителни системи – спринклерни, дренчерни, системи с инертни газове, вътрешни и външни пожарни кранове;

 

ПРОЕКТИРАНЕ

Проектантският и консултански екип на „Агенция за аварийна, пожарна и екологична защита – Варна” ЕАД предлага практични и високо-ефективни решения и разполага с ресурсите за изготвяне подробни проекти за пожарна безопасност или за комплексни интегрирани технически системи и съоръжения. 

 

ПРЕВЕНЦИЯ ПО ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

Високата степен на риск от възникване на пожари или други аварийни ситуации дава основание да предлагаме най-удачните и оптимални варианти за осигуряване на превенция по пожарна и аварийна безопасност:

 • Осъществяване на контрол за спавзане на правилата и нормите за пожарна безопасност.
 • Изработване и предлагане за утвърждаване правила /инструкции/ за противопожарната безопасност на територията на различни по тип обектисъгласно Наредба № Iз-2377 от 15.09.2011 г.
 • Организиране и провеждане напрактическо обучение и инструктаж на работниците и служителите съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.
 • Извършване на доставка и сервизно техническо обслужване на мобилни противопожарни уреди, съоръжения и средства за пожарогасене – включващи прахови, водни и CO2 пожарогасители, съгласно изискванията на: Наредба № Iз-2377 от 15.09.2011 г.
 • Осигуряване и поставяне на знаци и сигнали, съглано Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност на труда и противопожарна охрана.

 

        ПОЖАРОГАСЕНЕ И АВАРИЙНО СПАСЯВАНЕ

“Агенция за аварийна, пожарна и екологична защита - Варна” EАД разполага с ресурси за организиране и поддържане на обектни или териториални противопожарни служби. Дейността пожарогасене и аварийно-спасяване включва:

 

 • организиране на непрекъснато денонощно дежурство с квалифициран личен състав и техника;
 • поддържане в постоянна оперативна готовност наличната техника и средствата за пожарогасене и аварийно-спасителна дейност;
 • разработване на планове за пожарогасене и оказване на помощ при аварийни ситуации.

 

 

      НАШИТЕ КЛИЕНТИ

Гаранция за високото качество на дейността ни са нашите постоянни клиенти от  цялата страна - индустриални обекти, oбществени сгради и хотели от: София, Пловдив, Варна, Русе, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Сливен, Враца, Монтана, Видин, Кюстендил, Перник, Кърджали, Хасково, Силистра, Добрич, Балчик, Търговище, Шумен,  Горна Оряховица, Пирдоп, Девня, Върбица, Банско, Боровец, Пампорово, Обзор, Каварна, Златни Пясъци, Св.св. Константин и Елена, Слънчев Ден и Слънчев Бряг.