Бизнес Справка
АГРОМЕЙТ ООД

АГРОМЕЙТ ООД

Фирма: АГРОМЕЙТ ООД
Адрес: Ямбол, бул. Граф Игнатиев 58
GSM: 0887297363

АГРОМЕЙТ ООД

АГРОМЕЙТ ООД е дружество, чиято основна дейност е свързана със селското стопанство, промишлеността и икономиката:
  • производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция;
  • научноизследователска, проектантска и консултантска дейност;
  • сервизна, строителна и монтажна дейност на промишлени, селскостопански и битови сгради;
  • производство и заготовки на семена, посевен и посадъчен материал, както и търговия с тях в страната и в чужбина.