Бизнес Справка
АКАДЕМИКА 2011

АКАДЕМИКА 2011

Фирма: АКАДЕМИКА 2011
Адрес: София, ж.к. Гео Милев
Телефон: 024894473
Интернет сайт: http://www.academicasport.com

АКАДЕМИКА 2011

АКАДЕМИКА 2011 ЕАД е търговско дружество стопанисващо държавни имоти в София и страната с принципал Министерство на физическото възпитание и спорта. В активите на дружеството са едни от най-големите спортни обекти в България, които са с уникални възможности за провеждане на спортни и културни мероприятия, като в голяма част са с национално и международно значение.

По-значимите обекти в активите на дружеството са: Зимен дворец на спорта, стадион Академик, зала Фестивална.

В последните години над една трета от културния и спортен живот на София са проведени на нашите обекти. Добрите условия, които се предлагат в нашите съоръжения, тяхната многофункционалност, изградената нужна инфраструктура към тях и не на последно място отличната им локация ни правят желан партньор за провеждане на масови, спортни и културни мероприятия.

Концерти на най-известните по света рок групи, световни, републикански и европейски първенства, конференции на корпоративни клиенти, най-големите автомобилни и кулинарни изложения в страната са част от мероприятията, които са проведени на стопанисваните от нас стадиони и зали.

С оглед големият обем на участници и зрители на изброените мероприятия, възможността за извършване на рекламна дейност – върху рекламни пана, билбордове, аудио и видео заставки по време на мероприятията, рекламни промоции по време на мероприятия, дават възможност рентабилността на рекламната дейност и материали да е на много високо ниво.

За разлика от други единични места и съоръжения предоставящи рекламни площи и услуги, АКАДЕМИКА 2011 ЕАД има възможност да предложи един завършен, целогодишен продукт, съобразен с целогодишната рекламна стратегия на съответният рекламодател. Възможността да предложим рекламна площ на няколко различни национално значими обекта едновременно, ни дава предимството да избегнем евентуален конфликт на интереси от съвместното рекламиране на фирми със сходна дейност.

Смятаме, че можем да предложим един отлично балансиран, като продължителност във времето и локация пакет за рекламна услуга, съобразени с най-специфичните изисквания на фирмите рекламодатели.


ОБЕКТИ

Спортни съоръжения

  • Спортен комплекс Академика IV км.
  • Зала Христо Ботев
  • Зимен дворец на спорта
  • Зала Фестивална
  • Спортен комплекс Академик
  • Тенис комплекс Мир и дружба
  • Гребна база Панчарево
Почивни и жилищни бази

  • Морски комплекс АКАДЕМИКА
  • Студентско общежитие