Бизнес Справка
АКВАФОРС

АКВАФОРС

Фирма: АКВАФОРС
Адрес: София, жк. Красно село, Бл. 182
Телефон: 028556133
Интернет сайт: http://aquaforce-bg.com/

АКВАФОРС

Фирма АКВАФОРС е лицензирана с Решение №127 от 21.05.2012 г. на Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението" с предмет на дейност – „противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ в обекти”, „сервизно обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи системи за управление на топлина и дим и пожарни кранове” на територията на Република България, съгласно чл. 4, т. 3 и т.4 от Наредба Iз-2815 от 07.11.2011 г. на МВР за реда за осъществяване на контролна  и разрешителна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна опасност в обекти и/или експлоатация на съоръжения и уреди , свързани с пожарната безопасност.

Основната дейност на фирмата е ориентирана към обслужване на клиентите за пълното пожарообезопасяване на обектите в следните насоки:

 • Предлага специализирана противопожарна техника - всички видове пожарогасители, шлангове,  касети,  противопожарни хидранти, струйници и други технически съоръжения. Сервизно обслужване.
 • Изготвя евакуационни  план и схеми за действие на личния състав при  авария и пожар.
 • Изготвя документация по Наредба Із-2377 от 15.09.2011г.за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
 • Предлага варианти и целесъобразни икономически решения за изпълнението на задължителните разпоредби и предписания на органите по ПБ, съгласно Наредба Із-1971 от 04.12.2009г. и Наредба Із-2377 от 15.09.2011г. на МВР.
 • Подготовка на обектите за успешно пожарогасене.
 • Провежда специализиран инструктаж на служители и работници , както и противопожарни тренировки за действие при аварии и пожар.
 • Пълен инженеринг при проектиране, проучване и изпълнение на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации, както и тяхното абонаментно поддържане и сервиз
 • Извършва противопожарна защита с огнезащитни състави на текстил и дървесина за постигане на определения клас на реакция на огън.
 • Извършва  изпълнение и проектиране на противопожарна защита с огнезащитни бои на стоманени конструкции, съгласно изискванията на противопожарните строително-технически норми.


Фирма Аквафорс ООД извършва сервиз и техническо обслужване  на пожарогасителите – проверка,  зареждане и ремонт.  Фирмата осигурява едногодишна гаранция за техническото обслужване.

Предлага следните продукти:

 1. Пожарогасители
 • Прахов пожарогасител 1кг. BC / ABC

- (Дължина на цилиндъра): 270мм
- (Външен диаметър):  ф85мм
- (Обем): 1.25л.
- (Тегло на цилиндъра): 0.7кг.
- (Работен газ): Азот
- (Минимална дебелина на цилиндъра): 1.0мм
-(Съдържание на прах в пожарогасителя): 1кг
- (Тегло на пожарогасителя): 2.2кг
- (Тестово налягане): 27bar
- (Температурен интервал): -30С -60С
- (Максимално работно налягане): 18bar
- (Размер на опаковката): 10X10X37cm
- (Материал):  St12/DC01
- (Пожарен клас): 5А 34B C

Предназначен е за гасене на запалвания и/или начални пожари на твърди материали, горими и леснозапалими течности, газообразни вещества и електрически инсталации под напрежение до 1000V съгласно техническата характеристика на продуктите. Приложим е за оборудване на сгради (жилищни,  търговски, обществени, селскостопански, производствени и с масово събиране на хора и други), инсталации, съоръжения,  селскостопански машини, транспортни средства и други.2.  Пожарни шлангове

 • Пожарен шланг с диаметър ø38 мм

- Със машинно вързани съединители тип „ Щорц”
- работно налягане 8bar
- дължина 20м.

 

 

 

 

3.  Пожарни струйници

 • Пожарен струйник ø52 мм


- Пластмасов
- със съединител тип „Щорц”
- сбита и разпръсната струя

 

 

 

 

 

 

 

4.  Пожарни касети и кутии за пожарогасители

 • Пожарна касета за вграждане

 

 

- Размери - 600 x 600 x 210 mm
- с матово стъкло
- цвят - бял
- прахово боядисана

 

 

5.  Водовземателни стойки

 • Водовземателна стойка с две отверстия


Използва се за свързване на противопожарните шлангове към подземен хидрант. На изходите на водовземателната стойка са монтирани пожарни кранове 2", управлявани с врътки,които имат възможност за регулиране на потока през съответния изход или затварянето му.
Материал:
- Тяло: Отливка от леки метали
- Кранове:Месинг или алуминий
- Съединители: ф52мм и ф75мм, тип "Щорц" направени от от алуминий

 

 

 

6.  Пожарни хидранти

 • Пoжарен хидрант - подземен

Фирмата предлага подземни хидранти - комплект с  гърне и пета .

Характеристика:
Хидрантът представлява устройство за свързване с водопроводна тръба или пожарен шланг за гасене на пожари,  поливане, миене и др.
Подземният хидрант служи като спирателен орган.

Предназначен е за захранване с вода чрез два изхода на хидромелиоративни, противопожарни или др. водни съоръжения за налягане до PN 16 кг / кв.см и температура Т = 60.
Хидрантът е с автоматично изпразване за защита от замръзване на водата.
Изделието се монтира вертикално с горно разположение на изходите за прикачване.

 


7.  Кранове

 • Пожарен кран 2” алуминиев


Пожарният кран 2" със съединител тип "Щорц" се свързва към източника на вода от една страна и противопожарния шланг от друга. Използва се в противопожарните табла.


- Материал на съединителя: Алуминий.
- Материал: Алуминиева отливка.

 

 

 

8.  Съединители тип Щорц

 • Съединител тип Щорц ø52 мм - на резба

Щорцовият съединител ф52мм с вътрешна резба е бързо свързваща се арматура, който се използва за свързване на пожарните шлангове към струйници,  помпи, различни противопожарни устройства, автомобили и др.

Материал: Алуминиева отливка


 

 

 

9.  Автоаптечки и автотриъгълници

 • Автокомплект с 1кг прахов пожарогасител

Съдържа:
- Пожарогасител прахов 1 кг./със стойка за МПС/, със „СЕ” маркировка на главата и на тялото  /с предпазен клапан/,съгласно изискванията на Европейския съюз и „Наредба за съществените изисквания на съоръженията под налягане”. Пожарогасителят притежава сертификат за съответствие с EN3 част 6-9 „Носими пожарогасители” и Декларация за съответствие с „Наредба за съществените изисквания на съоръженията под налягане”.

- Автотриъгълник в PVC кутия, който отговаря на изискванията на европейски стандарт ECE  R27.

- Оборудвана автоаптечка, съгласно изискванията на Наредба 1 от 20.02.2008 г. на МЗ, със „СЕ” маркировка, съгласно изискванията на Европейския съюз.

- Прозрачна торбичка, изработена от PVC материя с необходимата здравина, товароносимост и устойчивост на протриване.

Забележка: Автокомплектът може да бъде оборудван с 2кг. прахов пожарогасител.

 

10.  Резервни части за пожарогасители

 • Глава за прахов пожарогасител 1кг.