Бизнес Справка
АЛЕКСАНДЪР ПЪРВИ

АЛЕКСАНДЪР ПЪРВИ

Фирма: АЛЕКСАНДЪР ПЪРВИ
Адрес: Русе, бул. Липник 106
Телефон: 082844774
GSM: 0888711612

АЛЕКСАНДЪР ПЪРВИ

АЛЕКСАНДЪР ПЪРВИ ЕООД е дружество, чиято основна дейност е в облaстта на строителството (промишлено, обществено, жилищно), изграждането на водоснабдителни и канализационни системи, реконструкцията и модернизирането на съществуващи сгради, управлението на строителни проекти, консултиране и качествен контрол.
 
Професионалното развитие на дружеството се официализира чрез пълноправното членство на фирмата в Камарата на Строителите в България, както и в Индустриалната Камара на Република България.
Фирмата е първоприемник на Строително Управление Заводски строежи – гр. Русе от 1989 до 1995 година, като от 1995 до 2001 година е под името ЕТ Алекс87 - Севдалин Петров. Съставът на фирмата - технически и управленски, е участвал в изграждането на обекти на бившата СССР (Русия, Украйна, Беларус, Тюмен), в бившата Източна Германия, Полша, Унгария и Румъния. Част от работниците са работили на обекти във Великата социалистическа народна Либийска арабска джамахирия при изграждане на инфраструктурата и обекти от социално значение.
В годините на утвърждаване, нашите специалисти са участвали в изграждането на ТЕЦ Русе – Изток, химически завод Гаврил Генов, АЕЦ Козлудуй, Свилоза – гр. Свищов, Комбинат за Тежко Машиностроене – гр. Русе, Петролна база – гр. Русе, първи етап на АЕЦ Белене и много други обекти с промишлено и гражданско значение. В тези години на израстване собственикът на фирмата е групов ръководител на ВиК група. Новаторството в работата на тази група е сондажното преминаване на пътища, корита на реки, сондирането и потапянето на помпи, както и изгражданетонна бункерни помпени станции, изграждането на мощни пречиствателни станции, направата на големи водоземни кладенци тип Ранеи, магистрални канализации и водопроводи от най-различни тръби с диаметри от 800мм до 1200мм. 
 
В години на постоянно израстване и повишаване на качеството на работа, фирмата се утвърди сред лидерите в сферата на строителството и изграждането на ВиК системи. Тази лидерска позиция се базира до голяма степен на следните конкурентни предимства: 
  • Технологията - Бързият ни прогрес се дължи до голяма степен на постоянните инвестиции във високи технологии. 
  • Машинният парк - Сондажни машини, земекопна техника, транспортна техника, машини и агрегати. 
  • Гъвкавостта и бързата професионална реакция.
  • Човешкият потенциал - осъзнаваме, че най-ценният ни ресурс са нашите служители. Ето защо, внимателно подбираме, обучаваме и квалифицираме своите специалисти. 

  • Социалната политика - Изпълнението на задължителния пакет социални придобивки е абсолютно безкомпромисно. За нормалното протичане на работния процес в нашата фирма е осигурено всичко необходимо: подходящо работно облекло, задължителни медицински прегледи, разходи за храна, командировки и други.
 
Фирмата е вписана в Централния Професионален Регистър на Строителя с протокол No. 0083 / 15.12.2008 година, като има право да изпълнява следните групи и категории строежи: 
  • Първа група: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
  • Втора група: строежи от транспортната инфраструктура;
  • Трета група: строежи от енергийната инфраструктура;

  • Четвърта група: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.

 

В началото на 2009 година фирмата беше регистрирана също и в Индустриалната Камара на Република България. 
По отношение на стандартизацията, през 2008 година дружеството успешно въведе система за управление на качество ISO 9001:2000, съгласно с международните стандарти. Също така през 2008 година компанията получи престижната награда за качество от INTERNATIONAL QUALITY CROWN AWARD на бляскава церемония в Лондон.