Бизнес Справка
АЛИАНА

АЛИАНА

Фирма: АЛИАНА
Адрес: София, ул. Попова шапка 10, вх. А, ет. 1, до МОЛ Сердика
Телефон: 029443653
GSM: 0889433409, 0885555388
Интернет сайт: http://www.aliana-bg.net

АЛИАНА

Фирма АЛИАНА е счетоводна къща, която предлага на своите клиенти основно счетоводни услуги, данъчни защити, анализи и одит.
 
Счетоводство:
 • Обработка на документи;
 • Данъчна защита;
 • Изготвяне на документи.
 
Данъчна защита:
 • При ревизии от страна на НАП;
 • При ревизии от Инспекция по труда;
 • При проверка на Комисия за защита на потребителите;
 • Пред НАП за подаване на информация, за извършване на насрещни проверки, подаване на Уведомления по чл.62, ал.4 от КТ, регистрация на ЕКАФП, подаване на декл.образец 1 и 6, както и декл.по ЗКПО и ЗОДФЛ;
 • Пред НАП при връчване на Акт за възлагане на ревизия,Акт за установяване на административни нарушения;
 • Пред БНБ във връзка със задълженията за предоставяне на информация съгласно Валутния закон;
 • Пред НСИ за предоставяне на текуща и годишна информация;
 • Пред общинската администрация за обявяване на новопридобити и продадени МПС и имоти.
 
Одит:
 • Одити на финансови отчети на предприятията;
 • Одити на проекти, финансирани от европейските и др. фондове;
 • Финансови анализи;
 • Изготвяне на бизнес планове;
 • Оценка активите на предприятията;
 • Преглед на вътрешните системи за контрол.
 
Регистрации:
 • Съдебна;
 • Агенция по вписвания;
 • Бюро за финансово разузнаване;
 • Инспекция по труда;
 • По Закона за защита на личните данни;
 • Българска търговско-промишлена палата;
 • Регистрация по ЗДДС, ЗА.
 
Справки:
 • Изготвяне на справки за статистика;
 • Изготвяне на справки за БНБ;
 • Изготвяне на справка тип Приходи/Разходи;
 • Изготвяне на справки по задание на клиента;
 • Изготвяне на отчети по НСС и МСС.
 
Консултации:
 • Счетоводно законодателство;
 • Данъчно законодателство;
 • Оптимизиране на данъчните задължения;
 • Трудово и осигурително законодателство;
 • Сформиране на счетоводен екип на място;
 • Вътрешен одит;
 • Мониторинг на вътрешно счетоводство;
 • Помощ при подбор и внедряване на оперативен счетоводен персонал.
 
ТРЗ и личен състав:
 • Изготвяне на трудови договори и обявяване в НАП;
 • Изготвяне на допълнителни споразумения за изменения на трудов договор и обявяване в НАП;
 • Изготвяне на заповеди за прекратяване на трудов договор и обявяване в НАП;
 • Оформяне на трудови книжки;
 • Служебни бележки/ЗОДФЛ, ЗСП/;
 • Удостоверения за доходи -УП-1, УП-2, УП-3;
 • Справка - декларация за Бюро по труда;
 • Изготвяне на платежни за ДОО, ЗОВ, ДОД и ДЗПО, нетни суми по заплати -изготвяне на ведомости и фишове за заплати;
 • Изчисление на болнични и отпуски;
 • Ревизии от НАП касаещи ДОО, ЗО и ДЗПО;
 • Изготвяне на граждански договори.