Бизнес Справка
АЛКОР ООД

АЛКОР ООД

Фирма: АЛКОР ООД
Адрес: Плевен, България
Телефон: 064822816
GSM: 0888864076
Интернет сайт: http://www.alcor.bg

АЛКОР ООД

АЛКОР ООД е дружество, основано през 1992 година и успешно развиващо своята дейност в две основни направления:

 

 • Проектиране и изграждане на съвременни Интернет и интранет приложения, съобразени с най-новите изисквания в развитието на висшите технологии;
 • Създаване на софтуер за нуждите на фармацевтичната търговия, наред с цялостни информационни решения за сферата на здравеопазването.

 

Нашата философия е да предлагаме не само продукти за управление, но и всички услуги, свързани с нормалното им функциониране. Така клиентите ни получават пълно обслужване, помощ и консултации по всички проблеми, свързани с изграждането, внедряването и поддържането на информационните системи. Системите ни са изградени на модулен принцип, което ги прави поливалентни и дават възможност за решаване на всеки конкретен проблем на всеки отделен клиент.

 

Предлагани услуги:

 

Услуги, свързани с нормалното функциониране на предлаганите от нас информационни системи:

 

 • Поддръжка в цялата страна на абонаментен и почасов принцип;
 • Средства за дистанционна поддръжка;
 • Осъвременяване според нормативните и конюнктурни промени;
 • Поддържане и актуализация на търговска номенклатура;
 • Информация за нови функции в системата;
 • Отговори на често задавани въпроси;
 • Информация за дистрибутори по места.

 

Услуги, с цел пълно обслужване на клиентите ни:

 

Хардуерни:

 • Промяна на броя и вида на хардуерните компоненти;
 • Поддръжка на техниката - компютри, принтери, касови апарати, баркод скенери и баркод принтери както и други видове периферни устройства;
 • Доставка на техника, програмни продукти и други извън системите разработвани от Алкор;
 • Инсталиране на техника – компютри, принтери, касови апарати, баркод скенери и баркод принтери както и други видове периферни устройства;
 • Инсталирането на допълнителни работни места;
 • Изграждане и настройка на локални мрежи.

 

Софтуерни:

 

Въвеждане на артикули, контрагенти и др.тип номенклатура;

Инсталиране и преинсталиране на операционни системи;

Инсталиране и поддръжка на други софтуерни продукти извън продуктите разработвани от Алкор (в това число – антивирусни програми, програми за комуникация, както и всички видове драйвери и софтуерни продукти за поддръжка на периферните устройства);

Допълнения и доработки по желание на клиента.

 

Компютърни програми:

 

Програма Фарма:

Информационна система за контрол и управление на присъщите дейности в аптеката. Тя е разработена от АЛКОР ООД с цел да автоматизира всички ежедневни операции, като по този начин повиши ефективността на работата.

 

Програма Фарма Про:

Избирайки системата Фарма Про Вие получавате професионална система за контрол и управление на аптека или верига от аптеки, разработена върху платформа SQL Server.

 

Програма Маркет:

Информационна система за контрол и управление на всички дейности във фармацевтичното складово стопанство, състоящо се от произволен брой отдалечени складове. Системата е разработена от АЛКОР ООД, с цел да осигури пълна поддръжка и контрол на всички търговски, логистични и счетоводни функции, характерни за търговията на едро с лекарствени средства.

 

Програма Маркет Производство:

Система за пълен анализ контрол и управление на фармацевтичното производство. Системата Маркет Поизводство Ви дава възможност да следите цялостния цикъл на производство. От доставката на суровини и реактиви до излизането от производството на готовата продукция и нейното реализиране на пазара.