Бизнес Справка
АСМ МОНТАНА

АСМ МОНТАНА

Фирма: АСМ МОНТАНА
Адрес: Монтана, ул. Гоцо Митов 5
Телефон: 096391515, 096300755
GSM: 0888769348, 0887784742
Интернет сайт: http://www.acm-montana.com

АСМ МОНТАНА

АСМ е еднолично дружество с ограничена отговорност, основано през 2002 г. Основната дейност на дружеството е търговия със препарати, семена и торове за селското стопанство. Управител и едноличен собственик на капитала е Кирил Иванов. Абревиатурата на фирмата означава Агроцентър Монтана.

 

Дружеството осигурява работа на 100 работници и служители, от които 23 са агрономи. Управленският екип на фирмата се стреми да привлича млади, висококвалифицирани специалисти с желание и хъс за себедоказване.

 

Създадени са отлични условия на труд и много добра финансова мотивация на персонала. Системата за управление на качеството на работа, добрият екип от специалисти и предлаганите висококачествени продукти на доказани фирми в сферата на агрохимикалите и селектирането на семена правят АСМ предпочитаният партньор за високодобивно и модерно земеделие.

Основната цел на дружеството е повишаване конкурентността на фирмата на пазара. Подцел: усъвършенстване на маркетинга и увеличаване на продажбите посредством:

 • непрекъснато разширяване обхвата на дейност в посока увеличаване на асортимента от продукти
 • привличане на нови клиенти
 • предлагане на атрактивни цени
 • търсене на нови контакти с директни износители на слънчоглед и зърнени култури, както и с потребители на селскостопанска продукция.


Основната целева група на фирмата са земеделски производители, арендатори, кооперации, частни фирми, чиято дейност е свързана с интензивно отглеждане на едногодишни зърнени култури.

 

Фирмената политика на АСМ е те да получават:

 • качествени ПРЗ и сертифициран посевен материал
 • навременна информация за новостите в сферата на агротехнологиите
 • консултантски услуги от високо квалифицирани специалисти в областта на селското стопанство

 

Изпълнението на предходните условия е предпоставка за качествено и високодобивно производство на селскостопанска продукция. По този начин дружеството може да затвори цикъла, като стане потенциален купувач на тази продукция.

 1. Предлага следните продукти:Зърно

Дружество АСМ ЕООД осъществява съхранение, търговия и транспорт на зърно - рапица, пшеница, слънчоглед, ечемик и др.

 

2.  Семена

Предлагаме  висококачествени хибридни семена за посев на водещи фирми като Euralis, KWS, Syngenta, Pioneer, Rapool.


3.  Препарати

АСМ ЕООД е официален дистрибутор на препарати за растителна защита на световноизвестни фирми като  БАЙЕР, БАСФ, СУММИТ АГРО, Хеминова, Синджента, Дюпон.

4.  Торове

 • Амониев нитрат
 • Троен суперфосфат
 • Калиев сулфат
 • Калиев хлорид (KCl)
 • Комбиниран тор NPK 15:15:15
 • Моноамониев фосфат (амофос)
 • Стабилизиран амониев нитрат
 • Урея (карбамид)