Бизнес Справка
АТА Консулт ООД

АТА Консулт ООД

Фирма: АТА Консулт ООД
Адрес: София, кв. Манастирски ливади Запад, ул. Бяло Поле 17, секция С, ет. 3, офис 11
Телефон: 029589276, 028592029, 028580565
Факс: 029584736
Интернет сайт: http://ataconsult.com

АТА Консулт ООД е динамично развиваща се одиторска компания учредена през 1997 год. специализирана в извършването на консултантски услуги на местни и на чуждестранни юридически лица.


Успешно стъпила на пазара, агенцията се утвърди като една от най - добрите в своя бранш, предоставяйки качествени услуги от добри експерти, на достъпни цени.


Дружеството се управлява и представлява от:

 

- Радосвета Кирилова Веселинова - дипломиран експерт - счетоводител

 

- Румен Тодоров Веселинов - дипломиран експерт - счетоводител

 

АТА Консулт е член на :

 

- PrimeGlobal

 

- Института на дипломираните експерт - счетоводители от 1997 година

 

- Асоциация на специализираните счетоводни предприятия

 

Консултантската агенция се занимава и извършва следните услуги :

 

- Независим финансов одит

 

- Счетоводно обслужване

 

- Инвестиционно консултиране и анализи

 

- Изготвяне на бизнесплан и икономически обосновки

 

- Труд и работна заплата

 

- Данъчни консултации във връзка с данъчна оптимизация, сливания и придобивания

 

- Прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчо облагане


- Оценка на предприятия


Предлагайки професионализъм и прецизност на работа АТА Консулт е търсена и предпочитана, като лоялен и коректен партньор.