Бизнес Справка
АФРОДИТА 99

АФРОДИТА 99

Фирма: АФРОДИТА 99
Адрес: Бургас, ул. Адам Мицкевич 7, ет. 1, оф. 2
Телефон: 0056826081/056826081
Интернет сайт: http://www.afrodita99.com

АФРОДИТА 99

Адрес: Бургас, ул. Адам Мицкевич 7, ет. 1, оф. 2 Тел: 056 82 60 81 / 056 82 60 81 Email: afrodita99@abv.bg URL: АФРОДИТА 99

АФРОДИТА 99 е счетоводна къща, която работи в сферата на услугите от 2004 година.
Ще Ви прeдложим най-добpите бизнeс съвети и решения, базиpани на дългогoдишния ни oпит и пoстоянни кoнтакти с oпитни специaлисти.
Нашата фирма предлага пълно счетоводно обслужване, като Ви предоставя качествени и навремени финансово-счетоводни и трудово-правни услуги на разумни цени, чрез своите добре обучени и високо квалифицирани служители.
Разполагаме с нужните знания, опит и ресурси, за да бъдем част от Вашия успешен бизнес.
Екипът ни имa отличнa подготовка в областта на счетоводното отчитане, финансовия анализ и трудовото право.
Акцентираме върху близките и коструктивни връзки с нашите клиенти с цел да отговаряме на техните нужди и изисквания през цялата година. Съобразявайки се с българското законодателство, се стремим да защитаваме интересите им пред съответните институции и основно пред данъчната администрация. Уведомяваме ги за настъпилите и предстоящи промени, пряко засягащи бизнеса им.

Предлагаме продукти, които отговарят на изискванията на счетоводното, данъчно и трудово законодателство.
Нашата цел е вярно, точно и честно отразяване дейността на клиентите, като гарантираме конфиденциалност на данните.
Оказваме съдействие на клиентите си при подготовка на документи за банкови кредити, участия в търгове, данъчни ревизии, проверки и др.
Обработката и осчетоводяването на набор от документи изисква, както специализирани знания по Закона за счетоводство, ННС , така и по всички данъчни закони, което само по себе си е плод на дългогодишен труд и обучение.
Цялостната обработка в предвид напредването на технологиите изисква специализиран софтуер и прилагането му. В тази връзка трябва да кажа, че заплатата на един квалифициран счетоводител, който да работи само за вас е по-висока от най-високата месечна такса. Към това трябва да прибавим разходи за работно място, осигуровки, компютър, принтер, скъпоструващи счетоводни и данъчни програми и непрестанни разходи, свързани с поддържане на квалификацията на счетоводителя, което е неразделна част и задължително при непрекъснато променящите се нормативни актове.
Предлагани услуги:
  • Комплексно счетоводно обслужване;
  • Годишно приключване;
  • Социално и здравно осигуряване;
  • Патенти;
  • Консултации;
  • ДДС;
  • Абонамент.
Фирмата ни работи с електронен сертификат, което помага за бърза обработка и навременна реакция за подаване и получаване на информация, свързани със спазване на срокове, независимо от регистрацията на фирмата и нейния адрес на управление.
Отношенията с нашите клиенти, ангажираността ни към тях и зачитането на техните интереси е гаранция за дългосрочни делови контакти.
Цената, която се договаря с клиента подлежи на коментар след направен анализ на дейността на фирмата и след запознаване с нейната документация, но заплащанията, се правят предимно за поетата отговорност и положен подпис.