Бизнес Справка
БИОКОНТРОЛ КОРПОРАЦИЯ

БИОКОНТРОЛ КОРПОРАЦИЯ

Фирма: БИОКОНТРОЛ КОРПОРАЦИЯ
Адрес: Разград, ул. Цар Асен 10
GSM: 0887962137
Интернет сайт: http://www.biocontrolcorp.com

БИОКОНТРОЛ КОРПОРАЦИЯ

БИОКОНТРОЛ КОРПОРАЦИЯ е фирма, която предлага на своите клиенти професионално провеждани дейности по:

 

 • Унищoжение нa мрaвки;
 • Унищoжение нa бълxи;
 • Унищoжение нa дървeници;
 • Унищoжение нa комaри;
 • Унищожение на хлебарки;
 • Унищожение на насекоми;
 • Унищожение на плъхове;
 • Унищожение на гризачи;
 • Унищожение на мухи;
 • Унищожение на мишки;
 • Унищожение на къртици.

 

Безплатно посещение от наши специалисти, които ще извършат оглед на състоянието на обектите и нивото на тяхната заселеност с вредители. На база на извършената преценка ще бъде изготвен план за борба с вредителите, който ще включва най-ефикасните и икономически изгодни методи и средства за борба с вредителите.

 

Вредителите (гризачи, насекоми и микроорганизми) са нежелани спътници на човека.

В случаите, когато не ги забелязвате или забелязвате отделни екземпляри или следи от тяхната дейност, нивото на тяхната заселеност е сравнително ниско, тоест те са на така наречения санитарен минимум.

Всяко увеличение на популацията на вредителите се отчита от неспециалистите, като увеличение на броя на наблюдаваните вредители и следи от тяхната дейност.

 

Борбата с вредителите изисква вземането на постоянни и адекватни мерки за недопускането и унищожаването на вредителите в обектите.

Тези мерки включват:

 • Дезинфекция;
 • Дезинсекция;
 • Дератизация.

 

Нашите специалисти са високо квалифицирани и ще ви предложат високоефективни и безопасни препарати, производство на известни световни производители,

висококачествено специализирано оборудване и най-важното внимателно и професионално отношение към вашите проблеми.

 

Сътрудничеството с нас ви гарантира бързо, качествено и трайно отстраняване на вредителите (гризачи, насекоми и микроорганизми).

 

Провежданите мероприятия по Дезинфекция , Дезинсекция и Дератизация се осъществяват, както на договорна основа така и със заявки за еднократна обработка.

 

Всички дейности се изпълняват в съответствие със санитарните правила и норми и под контрола на санитарните власти:

 • Министерство на здравеопазването;
 • Национален център по опазване на общественото здраве;
 • РИОКОЗ Разград, Русе, Варна, Шумен, Пловдив, Бургас, София;
 • Национален център по заразни и паразитни болести;
 • Национална ветеринарномедицинска служба;
 • Национална Служба за Растителна Защита (НСРЗ);
 • БУЛНОЗО - Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции.