Бизнес Справка
БОТЕВА КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ

БОТЕВА КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ

Фирма: БОТЕВА КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ
Адрес: Бургас, ул. Оборище 52
GSM: 0878333615, 0888333250
Интернет сайт: http://www.bce.point.bg

БОТЕВА КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ

БОТЕВА КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е дружество, създадено през 1995 година, със седалище - гр. Бургас, съгласно решение N 563/15.02.95 на бургаския окръжен съд.
 
Към момента се легитимира с регистрацията си под No на удостоверение в Търговския регистър: 20080924104323
 
Фирмата е специализирана в поръчковото електроизграждане, електрообзавеждане и инсталационно строителство и монтаж.
Поддържа квалифициран екип от специалисти - електроинженери и ел.монтьори в строителството, машинни инженери, с опит в областта и приобщени  към мисията и развитието на БКИ ЕООД.
 
Участваме в проектите самостоятелно или като подизпълнител на цялостния проект и на различни етапи от него, водени от идеята за постигане на оптимален баланс между цена, качество, функционалност и ефективност при реализацията на обектите.
 
Компанията е специализирана и в друго самостоятелно направление - Управленско консултиране по проектиране, документиране и внедряване на системи за управление по международни стандарти ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и други.
 

Дружеството провежда курсове за обучение, подготовка и управление на проекти и други програми за малки и средни предприятия.
 

 

Собствена техническа база, състояща се от производствени цехове, механична и монтажна работилница, площадки оборудвани с необходимите машини и съоръжения за строително-монтажни, механични, електроинсталационни и инженеро-конструкторски работи.
 

 

Автомобилен парк, включващ товарни и лекотоварни автомобили, автокранове, багери и повдигащи платформи - автовишки.
 
Работната среда е съобразена с условията за постигане на изискванията към предлаганите от нас услуги.
 
Осигурени са:
  • подходящо местоположение и управление на работните места;
  • персонално информационно оборудване и етични правила за работа и социални контакти.

 

Ядро на Ботева Консулт Инженеринг ЕООД са хора, имащи опит в проектантската, конструкторската, технологичната и техническа електростроителната и елмонтажната и дейност,
 
Социалната политика на фирмата включва множество дейности, които подпомагат и улесняват работещите в БКИ ЕООД: осигурено медицинско обслужване, транспорт за работниците и мотивиращи бонус, част от които са изцяло поемане на осигурителните им вноски.