Бизнес Справка
БУЛ АГРО КОНТРОЛ 1

БУЛ АГРО КОНТРОЛ 1

Фирма: БУЛ АГРО КОНТРОЛ 1
Адрес: Добрич, Независимост 29, вх. А, ет. 1, ап. 2
Телефон: 058602752
GSM: 0886988959
Интернет сайт: http://www.bulagrocontrol.bg

БУЛ АГРО КОНТРОЛ 1

БУЛ АГРО КОНТРОЛ 1 ЕООД е дружество,с основен предмет на дейност интегрирана борба с битови и складови неприятели, дезинсекция, дератизация, фумигация, мониторинг на съхранявана продукция и вредители. Всички извършвани обработки са съобразени с Европейските изисквания и световния опит в професионалния контрол на вредителите. Служителите на дружеството са разделени на групи и извършват обработки на територията на цялата страна. Те са на разположение 24 часа в денонощието.

 

Препaратите, с които рaботим, са на водeщи фирми с гaранция за кaчество и са съобразeни с нeобходимите докумeнти -рaзрешителни за употребa и информационeн лист за бeзопастност, издaдени от МЗ.

 

Фирмата има сключени договори с фирми с обществено значение, които подлежат на контрол съгласно изискванията за добри производствени практики и отговарят на Наредба №3 от 24.01.2005 г. на МЗ.

 

Дезакаризация на тревни площи е ежегодна мярка, като за гарантирана ефективност обработката се повтаря след седем дни, a това е свързано с биологията на инсектите и изискването е тревата да е предварително окосена. След всяка обработка издаваме необходимия по Наредба № 3 Протокол и водим регистър на извършените обработки.

 

Дружеството притежава необходимите лицензи, издадени от Министерство на Здравеопазването за ДДД мероприятия и от Министерство на Земеделието за фумигация и обеззаразяване на площи.

 

Отделяме голямо внимание на обучението на своите кадри,като всички служители притежават необходимите квалификации. Ежегодно участваме в програми и международни конференции. Екип от специалисти консултира безплатно по отношение на всички проблеми свързани със ДДД дейностите, необходимите профилактични мероприятия, прилаганите методи за интегрирана борба и използваните препарати.

 

Предлагани услуги:

 

  • Дезинсекция;
  • Дератизация;
  • Дезинфекция;
  • Фумигация.