Бизнес Справка
Българска асоциация спорт за учащи

Българска асоциация спорт за учащи

Фирма: Българска асоциация спорт за учащи
Адрес: София, бул. Васил Левски 75, офис 711
Телефон: 029837893, 029300815
Факс: 029837893, 0 029300815
Интернет сайт: http://basu.bg
асоциация за подпомагане на спорта за деца, асоциация за развитие на ученическия спорт, асоциация подкрепяща спорта за учащи, асоциация подкрепяща ученическия спорт, асоциация подпомагаща спорта за учащи, асоциация подпомагаща ученическия спорт, асоциация развиваща спорта за учащи, асоциация спорт за учащи, басу, басу софия, българска асоциация спорт за учащи, подпомагане на спорта за деца, подпомагане на спорта за подрастващите, подпомагане на спорта за ученици, сдружение за подкрепа на ученическия спорт, сдружение за подпомагане на ученическия спорт, сдружение на спортни организации, сдружение на спортните клубове и организации, сдружение на спортните клубове софия, сдружение подпомагащо развитието на спорта, сдружение подпомагащо ученическия спорт, сдружение развиващо спорта за учащи, сдружение развиващо ученическия спорт

Информация

Българска асоциация спорт за учащи - БАСУ е доброволно сдружение на спортни клубове и спортни организации, осъществяващи дейности свързани с развитието на физическата деспособност и здраве на учащите в страната.

 

Oснованeто на Асоциацията е подтикнато от ниското ниво на спорт и спортни дейности в училищата, а по-точно от желанието за развитие на възможностите на подрастващите.


Учредяването на БАСУ цели да върне децата на спортните площадки, засилвайки техния интерес към различните видове спорт.

 

Инициативата се осъществява с помощта на учителите по физическо възпитание в учебните заведения. Финансовата подкрепа за реализирането на проектите се осигурява на ММС.

 

Основните цели в дейността на Асоциацията са:

 

  • - утвърждаване и развитие на спорта, като един от решаващите фактори за подобряване здравето и физическата дееспособност на учениците;

 

  •  - обединяване и координиране на усилията и цялостната дейност на спортните организации и клубове, членове на БАСУ, в процеса за повишаване на физическото развитие на подрастващите;

 

  •  - осъществяване на преки контакти и сътрудничество със сродни национални и международни организации за постигане на общи цели в областта на спорта за учащите;

 

  •  - сътрудничество с държавните органи и общините в подпомагането на борбата срещу употребата на допинг и насилието в спорта;

 

  • - подпомагане и популяризиране посредством новите методи и подходи в образованието и в отношението към спорта на децата.


Дейността на БАСУ включва организиране и провеждане на ученически игри, които са в основата на ученическия спорт.


Ученическите игри са част от държавната политика за организиране и провеждане на състезания, подпомагащи развитието на индивидуалните спортни способности у учащите.


Игрите осигуряват условия за практикуване на спорт, сформиране на училищни отбори чрез доброволно участие в организирани форми на спортно-състезателна дейност.


Председател на Българската асоциация спорт за учащи е баскетболната национална състезателка Юлия Боянова.