Бизнес Справка
Българска асоциация спорт за учащи - Ученически игри

Българска асоциация спорт за учащи

Фирма: Българска асоциация спорт за учащи
Адрес: София, бул. Васил Левски 75, офис 711
Телефон: 029837893, 029300815
Факс: 029837893, 0 029300815
Интернет сайт: http://basu.bg
асоциация за подпомагане на спорта за деца, асоциация за развитие на ученическия спорт, асоциация подкрепяща спорта за учащи, асоциация подкрепяща ученическия спорт, асоциация подпомагаща спорта за учащи, асоциация подпомагаща ученическия спорт, асоциация развиваща спорта за учащи, асоциация спорт за учащи, басу, басу софия, българска асоциация спорт за учащи, подпомагане на спорта за деца, подпомагане на спорта за подрастващите, подпомагане на спорта за ученици, сдружение за подкрепа на ученическия спорт, сдружение за подпомагане на ученическия спорт, сдружение на спортни организации, сдружение на спортните клубове и организации, сдружение на спортните клубове софия, сдружение подпомагащо развитието на спорта, сдружение подпомагащо ученическия спорт, сдружение развиващо спорта за учащи, сдружение развиващо ученическия спорт

Организираните ученически игри от БАСУ са основна изява в областта на спорт за подрастващите.

 

Те са част от държавната политика за организиране и провеждане на състезания за развитие на индивидуалните спортни способности и дарования на учениците.

 

Игрите създават условия за:

 

  • - практикуване на спорт от учениците;

 

  • - сформиране и изява на училищни отбори, чрез доброволно участие в организирани форми на спортно-състезателна дейност;

 

  • - възможност за определяне на училищни отбори за участие в международни състезания - световни ученически първенства, организирани от Международната федерация за ученически спорт (ISF);

 

  • - осъществяване на мерките за закрила на деца с изявени дарби в областта на спорта, съобразно с Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.