Бизнес Справка
Български газов център ЕАД

Български газов център ЕАД

Фирма: Български газов център ЕАД
Адрес: София, ул. Филип Кутев 5
Телефон: 024283253, 024283256
GSM: 0878690069, 0889899639, 0889896669
Интернет сайт: http://www.bgc.bg

Български газов център ЕАДБългарски газов център ЕАД е международно признат учебен център за газови технологии, учреден през 2009 год. със седалище град София.


Основан от браншовата организация на газовите компании в България, за налагане на съвременни технологии в енергийния сектор и обучение и сертификация на инженерно-технически кадри по газоснабдяване.

 

  • - Предлага начално и специализирано обучение, квалификация и сертификация в областта на газовите технологии за служителите от газови компании в Република България и региона;

 

  • - Събира, анализира и предоставя статистически данни, информация и консултантски услуги;

 

  • - Организира специализирани конференции и мероприятия по проблемите на използването на газа;

 

  • - Участва в хармонизацията на технически стандарти;

 

  • - Участва в национални и международни научно-изследователски проекти.

 

За изминалите 13 години Българският газов център успя да се наложи като водеща браншова организация със силни позиции на национално и на международно ниво.


В национален мащаб центърът е един от най-активните инициатори свързани с промените в нормативната уредба, отнасяща се до природния газ. Постигнато чрез постоянен диалог с органите на държавната администрация и прякото участие на експертите на газовия център в процесите на подготовка, изменение и допълнение на нормативни документи и стратегии.


В международен план асоциацията участва редовно с доклади и презентации в ежегодните Семинари по екология, в енергийни форуми, Сектор Форум газ и други събития, засягащи използването на синьото гориво.

 

 

Контакти

 

гр. София - 1407
ул. Филип Кутев №1


гр. София - 1100
ул. проф. Боян Каменов №1


гр. Севлиево - 5400
ул. Бор №4


тел.: (02) 42 83 253, 02) 42 83 256
моб.: 0878 690 069, 0889 899 639, 0889 896 669


e-mail: office@bgc.bg, naidenov@bgc.bg