Бизнес Справка
Викредо ЕООД

Викредо ЕООД

Фирма: Викредо ЕООД
Адрес: София, ул. Добруджански край №33
Телефон: 029522878
GSM: 0896689731, 0896689721
Факс: 029522878
Интернет сайт: http://vikredo.com

ВИКРЕДО ЕООД

ВИКРЕДО ЕООД
История
1993 г.
Основана е фирма ЕТ Викредо – Тодор Тихов от инж. Тодор Тихомиров Тихов.
Предмет на дейност - строителство и строително-ремонтни работи.
Фирмата е член на Българска Строителна Камара.
Извършва ремонтно-възстановителни дейности на апартаменти и къщи на частни клиенти, както и офис помещения, административни сгради и търговски обекти.
Строителство на еднофамилни къщи в с. Кътина, гр. Нови Искър, с. Панчарево, с. Бистрица и столичните квартали: Симеоново и Драгалевци.
Особено внимание се отделя на реставрирането на старнни къщи, запазвайки техния уникален и самобитен вид и същевременно с това създавайки уютен, съвременен дом с всички необходими удобства за бита.
Приоритети, заложени във фирмената политика:
Професионалното и коректно отношение към клиентите.
Срочно и качествено изпълнение на строителните работи.
Стриктно спазване на всички поети ангажименти към конкретния обект.
Към момента
Фирма Викредо ЕООД работи по изграждането на еднофамилни къщи в цялата страна, вилно селище в град Бяла, област Варна.
Договорира обекти за ремонт, реставрация и строителство с клиенти от Англия, Ирландия, Шотландия и др.
Работи съвместно с отлични архитекти и проектанти.
Фирмата разполага с високо качество нови съвременни технологии при изпълнение на СМР, използва съвременни машини и съоръжения.
Фирмата има опитен и квалифициран персонал от инженери, техници и специализирани в различните видове дейности специалисти и работници.
Услуги:
Проектиране

Фирмата Ви предлага отлично проучване, проектиране и консултантска дейност в строителството.
Освен изработката на пълна проектна документация, ВИКРЕДО ЕООД ще се погрижи и за пълната окомплектовка на документите в процеса на строителството /заверена заповедна книга, актове, нанасяне на кадастрален план и други/. По този начин фирмата гарантира съответствието на строежа с нормативните изисквания, което е важно условие сградата да бъде не само построена, но и узаконена с разрешение за ползване /акт №16/. 
Държим да подчертаем, че ние обръщаме сериозно внимание не само проектирането, но и строителството да се изпълнява в стриктно съответствие със строителните нормативи и българското законодателство.
Строителни и ремонтни услуги

Ремонтите и строително монтажните работи се изпълняват при специфични условия и най-често в съприкосновение с експлоатацията на различни части от сградата или съоръжението и затова организацията е много специфична.
За всеки ВЪЗЛОЖИТЕЛ е интересна и важна цената.
Цената - да, но при определени организация, технология и качество на изпълнението.
ВИКРЕДО ЕООД проверява и следи всеки етап ежедневно и постоянно от вашия ремонт или реконструкция. Гарантира за вложените материали и качество на труд, които постига с дългогодишния си опит и професионализъм в тази сфера. Преди за започнем ремонта, следва неколкократно добре да преценим:
Защо правим ремонта;
Какъв да е обема;
Кой ще контролира и координира;
Какви са материалите с които ще се изпълнява;
Ако не знаете как се прави и колко струва винаги е по добре да се обърнете към нас специалистите.
Всеки, който замисля ремонт, реконструкция или строителство трябва да знае, че е длъжен да осигури спазване на описаните по - долу 7 изисквания и то не толкова защото така повелява законът, а най вече защото това е полезно за него и околните, за обществото, за поколенията.
Необходима носимоспособност, дълготрайност и устойчивост и на строителните конструкции при експлоатация и сеизмични натоварвания;
Пожарната безопасност, предвидена в нормите;
Опазване на живота и здравето на хората и на тяхното имущество;
Опазване на околната среда;
Улеснен достъп за на лица с увреждания;
Безопасно ползване на построеното (ремонтираното);
Икономия на топло и електро енергия;

Ние Ви предлагаме:
 •  Материали и технологии;
 •  Бетонни и стоманобетонни конструкции;
 •  Зидарии;
 •  Изграждане на нови и ремонт на стари покриви;
 •  Дограми, окачени фасади, охранителни рулетки, гаражни врати;
 •  Облицовки;
 •  Мазилки;
 •  Настилки и замазки;
 •  Боядисване;
 •  Топлоизолации;
 •  Хидроизолации;
 •  Сухо строителство;
 •  Водопровод и канализация;
 •  Електро изграждане (от всякакъв тип);
 •  Отопление , вентилация и климатизация;
Управление на имоти

Управление и поддръжка на административни, жилищни и търговски сгради и комплекси.
Независимо дали става въпрос за текущ или основен ремонт, вентилация, отопление, климатизация или каквато и да друга поддръжка на вашия имот – ние Ви гарантираме безпроблемното функциониране на вашия имот и намаляване на разходите.
Екипът ни от квалифицирани специалисти ще извърши всякаква желана от вас работа, за да достигнете високите стандарти, които желаете.