Бизнес Справка
ВИТАЛ ТРАНС

ВИТАЛ ТРАНС

Фирма: ВИТАЛ ТРАНС
Адрес: Първомай, ул. Александър Стамболийски 28А
Телефон: 03362125
GSM: 0888431234
Интернет сайт: http://www.vitaltrans.point.bg

ВИТАЛ ТРАНС

Дружество ВИТАЛ ТРАНС е основано през януари 2003 г.То е със 100 % частно участие, разделено между двама собственика. Дружеството извършва автотранспортни услуги, услуги със строителна техника, добив и продажба на инертни материали – баластра, пясък – от собствените ни кариери за които притежава 35 годишни концесии една от МС на РБ и втора баластриера от Община град Първомай.

 

Добитият материал се използва за направа на пътища и канализационни мрежи в региона. От МОСВ – Басейнова дирекция град Пловдив има издадено разрешително за  почистване на коритото  на река Марица от наносен слои пясък.

 

Пясъкът се пресява от пресевна инсталация която е собственост на фирмата закупена от Англия, след което се продава на клиенти за бетон, варови смеси и бетонови изделия. През 2008 година се регистрираме в Камарата на строителите като редовен член. Дружеството има издадено удостоверение за категория строителство на обекти.

Предлага следната техника:

 • 3 нови багери Хидромек
 • 6  бетоносмесители
 • 2 товарни автомобила  до 20 т.
 • 4 товарни автомобила до 15 т. 
 • 2 товарни автомобила  до 35 т.
 • 3 колесни еднокофови  багера
 • 2 челни товарача
 • 2 бетон помпа
 • 1 кран
 • 1 валяк
 • 1 грейдер

 

Пазара на фирмата ни е регионален. Обхваща основно община Първомай, община Чирпан , община Братя Даскалови и община Садово.