Бизнес Справка
ВИ ЕНД ДЖИ ОЙЛ ЕООД

ВИ ЕНД ДЖИ ОЙЛ ЕООД

Фирма: ВИ ЕНД ДЖИ ОЙЛ ЕООД
Адрес: Нови Искър, ул. Житница 64
GSM: 0887976317, 0898440101, 0898449909

ВИ ЕНД ДЖИ ОЙЛ ЕООД

Фирма ВИ ЕНД ДЖИ ОЙЛ ЕООД извършва транспортни услуги точно и коретно на достъпни цени. Ние акцентираме върху нови подходи, методи и решения за подобряване качеството на транспортнитe услуги.