Бизнес справка
Геодезия и картография в България
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
ГЕОДЕЗИЯ 97
ГЕОДЕЗИЯ 97 е фирма, създадена през 1997 година, с основен предмет на дейност геодезия, кадастър и всички други геодезически дейности, дейности по КВС Силистра, КВС Ситово, КВС Алфатар, КВС Кайнардж
ГЕОИД 93 КОЛЕВ И СИЕ
ГЕОИД 93 КОЛЕВ И СИЕ е събирателно дружество, създадено през 1993 година, с предмет на дейност изработване на кадастрални и специализирани карти, геодезически дейности в проектирането и строителство
МАПКАД
Фирма МАПКАД ЕООД е основана с основен предмет на дейност извършване на всички видове геодезически работи. Екипът на фирмата се състои от геодезисти инженери и техници с богат професионален опит
ГЕОКОНСУЛТ
Геоконсулт ООД е създадена през 1992 година със седалище град София. Една от първите частни геодезически фирми, създадени в България. Фирма с над двадесетгодишен опит, работеща в о
Геодезия, Кадастър, Проектиране
ЛАНДИНВЕСТ
Фирма Ландинвест ЕООД е е динамично развиващо се дружество извършващо геодезически дейности в: инвестиционното проектиране и строителството; кадастрални, регулационни и комасацио
геодезически услуги
ПЕНТАГОН
Фирма ПЕНТАГОН е агенция по геодезия. Основна дейност на фирмата са геодезическите услуги и изработването на част Геодезическа на инвестиционните проекти за изграждането на сгради и съоръжения. Агенци
ГЕОХАЙД
Фирма Геохайд ООД е основана през 1990 година и е специализирана в областта на геодезическите, хидрографските, GPS и геоинформационните услуги, инструменти и решения.Основната дейност на фирмата е пр
Вашата мечтана цел! Your Desired Object!
БАНЕРИ
 • Римпекс ООД - Светът на огнеупорните материали
 • Ресторант Рони бар и Грил - гр. Пазарджик, Обедно и основно меню, Кетъринг
 • Ресторант Рони бар и Грил - гр. Пазарджик, Обедно и основно меню, Кетъринг
 • Ресторант Рони бар и Грил - гр. Пазарджик, Обедно и основно меню, Кетъринг
 • Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Сий Лаб - гр. Варна
 • Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Сий Лаб - гр. Варна
 • Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Сий Лаб - гр. Варна
 • СТМ - ПЛЮС ООД
НОВИНИ