Бизнес справка
Геоложки проучвания в България
Геоложки проучвания 1-15 от 19 в България
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
ГЕОТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ
Фирма ГЕОТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ е специализирана в областта на инженерно - геоложките, хидрогеоложките, геофизичните и лабораторни работи необходими за хидротехническото, промишлено и гражданско строителс
ГЕОСЕЛЕКТ
Фирма Гeоселект ЕООД е основана в началото на 90-те години с предмет на дейност инженерно-геоложки проучвания за нуждите на инвестиционното проектиране, експертизи, становища и др. Фирмата
ГЕОРАДАР
Фирма ГЕОРАДАР е създадена през 2009 год. със 100 % частен капитал . Фирмата е специализирана в в областта геоложки проучвания чрез геофизични методи в комбинация на вертикални електрически сондажи (В
ВОДОКАНАЛПРОЕКТ 4
Фирам ВОДОКАНАЛПРОЕКТ 4 се занимава с проучвания в областта на водоснабдяването. Геоложки и хидроложки проучвания и проектиране на съоръжения. Фирмата разполага със опитни спе
ХИДРО - ГЕО - ПРОЕКТ
Фирма ХИДРО - ГЕО - ПРОЕКТ извършва проучвателна, проектантска и производствено-експлоатационна дейност в следните главни направления : 1. В областта на инженерната геология : Из
ВЕЛАМ ГЕО АЛЕКСАНДЪР ВЛЪЧКОВ
ВЕЛАМ ГЕО АЛЕКСАНДЪР ВЛЪЧКОВ е фирма, която се занимава с геоложки, хидро-геоложки и инженеро-геоложки проучвания и сондиране. Стартира своята дейност през 1991 година, като фирма Велам, а през 1999 г
ГЕОЛОГИЯ ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОУЧВАНЕ
Адрес: Варна, бул. Сливница 93, ет.1 Тел: 052 63 04 81 / 052 63 04 77  Email: office@gppvarna.com URL: ГЕОЛОГИЯ ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОУЧВАНЕ Фирма ГПП АД   е създадена през 1964 ка
ГЕОИНЖЕНЕРИНГ
Адрес: Пазарджик, бул. България 4 Тел: 02 818 25 55 / 02 818 25 65 / 032 27 50 55 Email: r.stoeva@geobg.com URL: ГЕОИНЖЕНЕРИНГ Геоинженеринг ООД е създадено през 2002 г. с основен предмет на дейно
Ако желаете тази реклама да бъде Ваша, позвънете на тел.: 0877/86-62-18 ........... е специализирана в добив, преработка и търговия на скално-облицовъчни материали. Фирмата извършва доби
Сондажна техника и машини. Сондажни инстументи. Сондажи.
геоложки проучвания; изграждане на кладенци, сонди
инженерно-геоложки проучвания
Инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания
Геоложки и хидрогеоложки проучвания
Геоложки проучвания 1-15 от 19 в България
БАНЕРИ
 • Римпекс ООД - Светът на огнеупорните материали
 • Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Сий Лаб - гр. Варна
 • Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Сий Лаб - гр. Варна
 • Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Сий Лаб - гр. Варна
 • СТМ - ПЛЮС ООД
 • Ресторант Рони бар и Грил - гр. Пазарджик, Обедно и основно меню, Кетъринг
 • Ресторант Рони бар и Грил - гр. Пазарджик, Обедно и основно меню, Кетъринг
 • Ресторант Рони бар и Грил - гр. Пазарджик, Обедно и основно меню, Кетъринг
 • Климат инженеринг ЕООД
 • Климат инженеринг ЕООД
 • Климат инженеринг ЕООД
НОВИНИ