Бизнес Справка
ГЕОХАЙД

ГЕОХАЙД

Фирма: ГЕОХАЙД
Адрес: София, бул. "Цар Борис III" №136
Телефон: 029559543
GSM: 0885502000
Интернет сайт: http://www.geohide.com

ГЕОХАЙД

Фирма Геохайд ООД е основана през 1990 година и е специализирана в областта на геодезическите, хидрографските, GPS и геоинформационните услуги, инструменти и решения.


Основната дейност на фирмата е производство, доставка и сервизиране на следното оборудване, инструменти, аксесоари и софтуерни продукти:
 

 • ГЕОДЕЗИЧЕСКИ

– нивелири, теодолити, тотални станции, далекомери, лати, триноги, жалони, призми, ролетки, трайни знаци, измервателни колела и т.н.
GPS
- приемници - навигационни, топографски, геоинформационни, прецизни, авиационни, морски, земеделски, горски и т.н.;
- системи за позициониране и диференциална навигация,
- модули за изграждане на системи за сигурност, следене и управление на транспортни средства и др.

 • СТРОИТЕЛНИ ЛАЗЕРИ

- лазерни нивелири
- лазерни далекомери
- лазерни теодолити
- насочващи лазери
- скенери

 • 3DMC - за автоматизация и управление дейността на багери, грейдери, асфалтополагащи и всички машини използвани в строителството, минното дело, земеделието и др.
 • Маркшайдерски и геоложки, фотограметрични, хидрографски, за мониторинг на околната среда, електронни карти, спътникови снимки и изображения

CAD и GIS софтуер

Фирмата е представител за България на японската компания TOPCON.

Предлага следните услуги:

 • геодезическо проектиране
 • кадастър
 • регулации
 • нивелации
 • следене на деформации на инженерни съоръжения
 • трасировъчни дейности
 • създаване на цифрови модели и др.
 • Създаване и поддържане на специализирани информационни системи и GIS
 • Проектиране, методология, управление и реализация на геодезически и GPS проекти
 • Проектиране, методология, управление и реализация на хидрографски проекти
 • Фотограметрични решения 
 • Геодезически приложения в областта на екологията
 • Обучения и консултантска дейност в областта на геодезията, кадастъра, фотограметрията, хидрографията и GPS технологиите

 

 

Специализираният сервиз осигурява гаранционната и следгаранционна поддръжка и извършва проверка, настройка и калибриране на геодезически инструменти.