Бизнес Справка
ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ

ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ

Фирма: ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ
Адрес: София, ул. Париж № 11, ет. 2, офис 3
Телефон: 028396866
GSM: 0888586801
Интернет сайт: http://www.borbasvrediteli.com

ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ

ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ ЕООД е дружество, основано пре 1992 година, с основен предмет на дейност - извършване на услуги в областта на дезинсекцията и дератизацията.

 

Фирмата притежава подходяща специализирана техника и транспортни средства. Наред с това разполагаме и с висококвалифицирани специалисти, чиято информираност и компетентност са гаранция за успешното установяване на проблемите и за тяхното решаване.

Благодарение на това вече 19 години ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ ЕООД развива успешно дейността си на територията на столицата и страната.

 

Дружеството прилага методите на интегриран пест контрол /IPM/ във връзка с въвеждането на европейските изисквания за безопасност, чрез което се ограничава използването на биоциди и се постига отсъствие на насекоми и гризачи. Регистрирани сме в Министерството на Здравеопазването съгласно изискванията на Наредба №3 от 24 януари 2005г., а дейността ни е под контрола на РЗИ. Членуваме в БАПК – Българска Асоциация по Пест Контрол; БАПКО – Българска Асоциация на Пест Контрол Операторите и имаме три внедрени сертификата по качество - ENISO 9001:2008 стандарт за извършване на услуги по дезинсекция, дезинфекция и дератизация, ISO 14001:2004 стандарт за внедрена система за управление на околната среда и BS-OHSAS 18001:2007 стандарт за внедрени безопасни и здравословни условия на труд. ”ДД” ЕООД е правоспособна да издава протоколи, съгласно изискванията на РЗИ, Агенцията по храните и НЦЗПБ на всички обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки.

 

Наши партньори са водещи мултинационални компании за производство на инсектициди и родентициди, като БАСФ, БАЙЕР, Синджента, Зенека, Ветерин и др.. Благодарение на добрата ни съвместна работа с Националния център по хигиена към МЗ имаме възможност да се информираме непрекъснато за новорегистрираните и разрешени за употреба в Република България препарати за ДДД дейности и да ги прилагаме в нашата практика. За всички използвани от нас биоциди са издадени санитарни разрешителни. Спазени са изискванията на БДС и отрасловите нормали на Република България и е гарантирана безопасността на хората и опазването на околната среда.

 

Предлагани услуги:

 

  • Борба с насекоми;
  • Борба с гризачи;

  • Борба с паякообразни;
  • Други вредители;
  • Мониторинг;
  • Изграждане на системи.