Бизнес Справка
ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ

ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ

Фирма: ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ
Адрес: Смолян, бул. България № 26

ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ

ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ се намира в гр. Смолян. Фирмата е съсредоточила своите усилия в три основни направления, свързани с опазване на човешкото здраве: борба с промишлените и битови вредители;

 

Фирмата осигурява препарати за битова употреба срещу гризачи и насекоми. Предлагаме услуги по дератизация, дезинфекция и дезинсекция. Извършваме методични функции по обучение на кадри в областта на хигиенно - санитарната дейност.

 

 

  • търговия с дезинфектанти и препарати за дезинсекция и дератизация (борба с насекомите и гризачите от медицинско значение);
  • изготвяне на системи за анализ на опасностите и контрол на критичните точки (HACCP) в обектите за производство
  •  cъхранение и търговия с храни


По заявка на клиентите, изършва еднократно дезинфекционни и дезинсекционни дейности.За своята кратка история спечелихме доверието на своите клиенти, чрез лоялност, коректност, професионализъм и качество. Ние открихме своя път към успеха, като мислим за най-доброто изпълнение на работата си и поетите ангажименти към клиентите.