Бизнес Справка
ДЕЛЧЕВ И СИН ДИД

ДЕЛЧЕВ И СИН ДИД

Фирма: ДЕЛЧЕВ И СИН ДИД
Адрес: Пловдив, бул. Никола Вапцаров 98, ет. 1, ап. 5
Телефон: 032670225, 032695751
GSM: 0888806988

ДЕЛЧЕВ И СИН ДИД

Фирма ДЕЛЧЕВ И СИН ДИД се занимава с измерване на:

  • ниво на течни и насипни материали
  • разход на газове и пара
  • разход на течности

 

Фирмата е представител за България на следните фирми:

  • Badger Meter Europa – измерване на: количества течности в напорни тръбопроводи и открити канали и непълни тръби /обемни и масови разходомери/
  • UWT Level control – измерване на: ниво на насипни и течни и материали, датчици за ниво на насипни и течни материали. 
  • прецизни регулиращи вентили за течности, пара и газове.
  • SYSTEC Controls – измерване на: количества пара и газове /масови и обемни разходомери/.

 

С предлаганите уреди бихме могли да изградим цялостна система за измерване и контрол на потоците течности, пара, газове, насипни материали.