Бизнес Справка
ДЕН ЕЛЕКТРИК

ДЕН ЕЛЕКТРИК

Фирма: ДЕН ЕЛЕКТРИК
Адрес: София,
Телефон: 0028628690/029585326

ДЕН ЕЛЕКТРИК

Фирма  ДЕН ЕЛЕКТРИК  е една от водещите фирми в изпълнението на комплексни инженерингови задачи в областта на електроенергетиката и промишлеността. Главната дейност на фирмата е проектиране, изграждане, монтиране на електрооборудване и въвеждане в експлоатация на нови енергийни обекти. Екипът ни от инженерно-технически персонал е изграден от високо квалифицирани специалисти доказали свойте способности не еднократно в парктиката. При изработка на електропроектите и изграждане на електро-системите ние влагаме компоненти на водещите производители в областта, с което гарантираме високо качество и безопасност на изпълнените от нас проекти.
  • Разработка и асемблиране на разпределителни уредби НН, табла за автоматика и управление;
  • Проектиране и изпълнение на електроинсталации в промишлени обекти, комуникационни и информационни центрове, офисни сгради и др.;
  • Доставка и монтаж на системи за непрекъсваемо електрозахранване (UPS), постояннотокови захранвания, дизел генератори и системи за автоматично включване на резервното захранване (АВР);
Редовната поддръжка спестява пари и време, като предоставя допълнителни възможности за минимизиране на риска от непредвидени загуби.
Фирмата предлага поддръжка на електро инсталации. Поддръжката включва:
  • профилактика на обект
  • възстановяване работоспособността на обект или отделна система
  • инсталация и настройка на ново оборудване
  • преконфигуриране ремонт на устройства
При изработка на електропроектите и изграждане на електро-системите ние влагаме компоненти на водещите производители в областта, с което гарантираме високо качество и безопасност на изпълнените от нас проекти.