Бизнес Справка
Диагностично–консултативен център І - Стара Загора

Диагностично–консултативен център І - Стара Загора

Фирма: Диагностично–консултативен център І - Стара Загора
Адрес: Стара Загора, бул. Руски 62
Телефон: 042601805, 042625391, 042633656
Email: dkc_1@abv.bg

Информация

Диагностично-консултативен център I - Стара Загора ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ.


Здравното заведение предоставя на своите пациенти и договорни партньори качествени медицински услуги в сферата на извънболничната медицинска помощ по договор с НЗОК, здравноосигурителни фондове и платени прегледи.


ДКЦ I - Стара Загора се стреми да поддържа ефективна комуникация с високотехнологични болници, както и индивидуално отношение и ангажираност към конкретните здравни проблеми на всеки пациент.


Извършва прегледи по всички медицински специалности.


Предлага качествена и достъпна специализирана извънболнична медицинска помощ.


В ДКЦ I - Стара Загора се извършва диагностика, лечение, рехабилитация, наблюдение на болни и консултации по различни медицински специалности.


В здравното заведение работи екип от високо квалифицирани специалисти, отлични професионалисти в различни области на медицината, на които пациентите могат да се доверят, получавайки качествена диагностика и профилактика на своите заболявания.


Целият лекарски екип, работи обединен от разбирането, че лечението служи и се развива единствено и само в името и здравето на хората.


ДКЦ I - Стара Загора осигурява пълен набор от медицински услуги - кардиология, акушеро - гинекология, неврология, хирургия, ушно - носно - гърлени болести, очни болести, кожни болести, педиатрични консултации, ендокринологични изследвания, урология и ехографска диагностика.


Здравното заведение предлага на своите пациенти високвалифицирани медицински консултации и изследвания.


Всички кабинети са напълно оборудвани с модерна медицинска апратура, за да оказват по - детайлна и точна медицинска помощ.


Медицинският център предоставя на своите пациентите, пряк достъп до специализирана извънболнична и болнична медицинска помощ, като поема пълен ангажимент към здравословните им проблеми в целия лечебно - диагностичен процес, спазвайки принципите на добрата лекарска практика и приетите медицински стандарти.


В ДКЦ I - Стара Загора се осъществяват всички видове амбулаторни прегледи на здравноосигурени лица по съответните специалности, спазвайки отпуснатите регулативни стандарти, а също така и прегледи по желание на пациентите.


Дейността по договори с НЗОК, подобрява достъпността до качествена специализирана извънболнична помощ за здравноосигурените лица в района.


Правят се всички видове рентгенови снимки, скенер, както и ехография на вътрешни органи. Извършват се малки хирургични операции.


Издават се медицински документи, болнични листове за временна нетрудоспособност, протоколи за ТЕЛК, медицински свидетелства за брак, за шофьори, свидетелства пред съда.


ДКЦ I - Стара Загора разполага и с клинична лаборатория, в която се извършват всички клинико - биохимични изследвания.


Прегледите и изследванията се осъществяват след предварително плануване от медицинските координатори.


Целта на здравното заведение е да предлага разнообразна лекарска помощ, концентрирана на едно място, пестейки време на пациентите в обикаляне на различни болници и поликлиники.