Бизнес справка
Добив и обработка на дървен материал в България
Добив и обработка на дървен материал 1-15 от 28 в България
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
БОЯН БОЙЧЕВ
БОЯН БОЙЧЕВ ЕООД е дружество, което се занимава с дърводобив, търговия с дървен материал и дърва за огрев. На своите клиенти фирмата предлага:Трупи за бичене в обло състояние от дъб, бук, ц
ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ОСОГОВО ТПП
ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ОСОГОВО ТПП предлага следните процедури: Продажба на прогнозни количества Продажба на дървесина от склад Лесок
СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП
СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ обхваща изцяло областите Видин, Монтана, Враца и Плевен и части от областите Ловеч и София, според административното деление на Република България. СЗДП в
ЕКОТЕКНИКА ЕООД
ЕКОТЕКНИКА ЕООД е най-големият собственик на гори в България, един от основателите на Българска Технологична Платформа на Горския Сектор, представляваща Forest based Sector Technology Platform. 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НИКОПОЛ ДП
Държавно Горско Стопанството Никопол е получило името си от гр. Никопол, където е установено седалището на администрацията му. Община Никопол е разположена в северната част на Плевенска област върху п
КЕДЪР ЛЕС
КЕДЪР ЛЕС ЕООД е дружество, основано през 1998 година и е утвърдена на пазара с продажбата на дървесина.Фирмата предлага на своите клиенти всички асортименти за стоителството. Произвежда палета и за
ОСЛАР
ОСЛАР ООД е дружество, което се занимава с изкупуване на гори, дърводобив и обработка на дървесина. Предлагани услуги: Бичене на букови детайли и дъски;Бичене на иглолистни материали;
ИВВЕ
Фирма ИВВЕ е основана през 2002 година с предмет на дейност производство и продажба на различни видове дървен материал:В цеховете на фирмата се използват висококачествени машини и оборудване за
КЕНТАВЪР
Фирма КЕНТАВЪР ЕООД е основана през 1998 година. Основната дейност на фирмата дърводобив, преработка на дървен материал и транспорт на дървен материал. Фирмата е съсредоточено върху изработката на игл
ИСМЕТ БЕДЕЛ
ЕТ ИСМЕТ БЕДЕЛ е фирма, която се занимава с дърводобив, дървопреработка, транспорт, пласмент. Предлагани продукти: Дюшеме; Сачак;Челни дъски.Греди - рендосани греди - вся
ГЕМА
Гема ООД е фирма със седлище град Ракитово. Развива своята дейност в областта на горското стопанство. През 2004 година започва преработвка и търговия на дървен материал. Д
преработка на дървесина
с грижа за природата
Добив и обработка на дървен материал 1-15 от 28 в България
БАНЕРИ
  • Зоо Груп - БГ ООД
  • Зоо Груп - БГ ООД
НОВИНИ