Бизнес справка
Добив и обработка на материали и суровини в България
Бизнес справка | Добив и обработка на материали и суровини в България
Добив и обработка на материали и суровини 1-15 от 55 в България
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
САМ - ДПД
САМ - ДПД е фирма, създадена през 1990 година. Разполага със своя кариера, която се намира в с. Априлово, както и с баластриера, намираща се в с. Долна Малина. Кариера „Исланица”-
АСАРЕЛ МЕДЕТ
АСАРЕЛ МЕДЕТ е първата, най-голяма и водеща минна българска компания за открит добив и обогатяване на медни руди, осигуряваща около 50% от националното производство на жизненоважния за човешкото
КВАРЦОВИ ПЯСЪЦИ СОФИЯ
КВАРЦОВИ ПЯСЪЦИ СОФИЯ е фирма, създадена през 1990 година. На своите клиенти предлага следните продукти: Кварцов пясък:Пясък за строителни смеси;Пясъкоструене, бластиране;Пясък
ТОТЕМА ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД
ТОТЕМА ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД е висококвалифицирано дружество с дългогодишен опит и традиции, специализирани в следните области:инженерен анализ;строителна и монтажна дейност;изследване, проектиран
САЛЕКС БУЛ
САЛЕКС БУЛ ООД е дружество, което се налага на пазара на сол, като една от водещите фирми в бранша.Търговският асортимент на Салекс Бул включва всички видове сол, за които има търсене на пазара: со
КАРИЕРИ И ВАРОДОБИВ АД
КАРИЕРИ И ВАРОДОБИВ АД е дружество занимаващо се с добив на инертни материали, производство на негасена вар, бетонови и варови разтвори. Намира се в югоизточната част на България. Заводът е разположе
ХИМИМПОРТ РАБЪР ООД
Фирма ХИМИМПОРТ РАБЪР ООД е регистрирана през 2000 година като дружество с ограничена отговорност с регистрация по ДДС. Фирмата осъществява внос, износ и реекспорт на различни видове естествен и синте
ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ
ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ ООД е дружество, което повече от 20 години се занимава с търговия на едро и дребно със строителни материали, мебелни материали, консумативи и аксесоари.В магазините и скалдов
Мрамор и гранит – качество на достъпни цени
Висша мода за изискани сгради!
каучукови изделия
Продажба на Врачански варовик на слабове - 2см. и 3см.
Добив и обработка на материали и суровини 1-15 от 55 в България
БАНЕРИ
  • Зоо Груп - БГ ООД
  • Зоо Груп - БГ ООД
НОВИНИ