Бизнес справка
Добив на нефт и природен газ в България
Бизнес справка | Добив на нефт и природен газ в България
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
ПОЛИСАН AД
ПОЛИСАН AД е дружество, основано през 1994 година. То се намира в гр. Русе - на територията на Комбинат за тежко машиностроене АД в ликвидация. Фирмата специализира производствената си дейност
БАНЕРИ
  • Зоо Груп - БГ ООД
  • Зоо Груп - БГ ООД
НОВИНИ