Бизнес Справка
ЕВРОКРИС

ЕВРОКРИС

Фирма: ЕВРОКРИС
Адрес: Плевен, ул. Вардар 27, вх. А, ап. 11
Телефон: 064831553, 064834031

ЕВРОКРИС

Еврокрис ЕООД е спедиторска фирма. Занимаваме се с организиране транспортирането на товари на територията на България и в международно съобщение. Фирмата е регистрирана през Ноември 2006 г. и до момента функционира без прекъсване на дейността. Разплащанията на транспортите се извършват през сметки, регистрирани в Булбанк АД – клон Плевен и Райфайзен банк България – клон Плевен.

Работим с клиенти от „Славекс” ЕООД - гр. Плевен, клон Варна и други.Превозвачи, с които работим най-често: „Венелина” ЕООД - гр. Правец, „М.К.” ООД - гр. София и още много други фирми.