Бизнес Справка
ЕВРОПЕЙСКА СВЕТЛИННА ИНДУСТРИЯ

ЕВРОПЕЙСКА СВЕТЛИННА ИНДУСТРИЯ

Фирма: ЕВРОПЕЙСКА СВЕТЛИННА ИНДУСТРИЯ
Адрес: Сливен,
Телефон: 0044663103/044663225
Интернет сайт: http://www.esi-sliven.com

ЕВРОПЕЙСКА СВЕТЛИННА ИНДУСТРИЯ

Адрес: Сливен, ул. Стефан Караджа 6 Тел: 044 66 31 03 / 044 66 32 25 Email: esi.sliven@abv.bg URL: ЕВРОПЕЙСКА СВЕТЛИННА ИНДУСТРИЯ

“Европейска Светлинна Индустрия” ООД е дружество продължител на 70-годишната традиция на електроламповото производство в България. В България фирмата е единствения производител на  широка гама нажежаеми, халогенни и  газоразрядни лампи. Продуктите на “ЕСИ” ООД могат да се намерят на пазара под  марките “ЕВРОЛАМП” и “СВЕТЛИНА”. Номенклатурата на серийното производството включва над 200 изделия, като най-голям е делът на нажежаемите лампи с общо предназначение.
Изделията на Дружеството се продават успешно, благодарение на високото си качество и разумните цени, въпреки сериозната си конкуренция. По светлинни, електрически параметри и живот лампите с марка “ЕВРОЛАМП” и “СВЕТЛИНА” отговорят изцяло на изискванията на европейските стандарти.

“ЕСИ” ООД гарантира високото качество на своите продукти,  чрез:
  • високопроизводително оборудване, обезпечаващо в максимална степен спазване на технологията;
  • старателно подбран персонал, с голям професионален опит и отговорно отношение към качеството;
  • реномирани доставчици на дефиниращи качеството материали и компоненти;
  • пълен комплект лабораторно оборудване за периодичен и текущ контрол.
Доказателство за високото качество на изделията на „ЕСИ” са резултатите от провежданите паралелни тестове на източници на светлина, производство на „ЕСИ” и предлаганите на пазара от други производители. Качеството на продуктите с марка “ЕВРОЛАМП” и “СВЕТЛИНА”  е на нивото на водещите световни производители.
Дружеството е сертифицирано по ISO 9001/2008, а продуктите му са с гарантирани произход, технически параметри, енергийна ефективност и безопасност.