Бизнес справка
Експертна дейност и оценки в България
Бизнес справка | Експертна дейност и оценки в България
Експертна дейност и оценки 1-15 от 27 в България
АЙВА - Б ЕООД
АЙВА - Б ЕООД е дружество, основано през 2004 година като еднолично дружество с ограничена отговорност и предмет на дейност – Проучване и проектиране, консултантска дейност, оценки на недвижими
ЕН ДЖИ ЕН
ЕН ДЖИ ЕН ООД е една от първите български фирми, заели се с нелеката задача за компетентно оценяване съответствието на произвежданите продукти, базирайки се на принципите на независимост, безпристрас
ЕКОСТРОЙ КОНСУЛТ
ЕКОСТРОЙ КОНСУЛТ е фирма, която извършва консултации и експертни оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения. Предлагани услуги:Оценки на цели предприятия и консултации за участие по опер
ИНВЕСТОР АД
ИНВЕСТОР АД е частно акционерно дружество, регистрирано по фирмено дело № 5718/14.04.1994 г. от Софийски градски съд.Основната дейност на фирмата са експертни оценителски и консултантски услуги за н
МЕТАСКИЛ
МЕТАСКИЛ е фирма, основана 1990 година с предмет на дейност: Системен анализ: Разработка на проекти по Комплексно Предотвратяване и Контрол на Замърсяването (КПКЗ) за промишлени предпр
Оценка на недвижими имоти
трудова медицина, ЗЗБУТ, ЗБУТ, оценка на риска, СТМ
Оценител на машини и съоръжения
Оценка на риска
Служба по трудова медицина
Електролаборатория - уредби и съоръжения до 1000V
Трудното свършваме веднага, невъзможното - след малко !
здравословни и безопасни условия на труд
CreditINS - Събиране на просрочени дългове
Експертна дейност и оценки 1-15 от 27 в България
БАНЕРИ
 • Ливтас ЕООД - Строителство и дърводобив
 • Ливтас ЕООД - Строителство и дърводобив
 • Ливтас ЕООД - Строителство и дърводобив
 • Вюрт Електроник ИБЕ БГ ЕООД
 • Вюрт Електроник ИБЕ БГ ЕООД
 • Вюрт Електроник ИБЕ БГ ЕООД
 • РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНА ИНДУСТРИЯ
 • РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНА ИНДУСТРИЯ
 • РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНА ИНДУСТРИЯ
 • Нс Индъстрис ЕООД
 • Нс Индъстрис ЕООД
 • Нс Индъстрис ЕООД
 • ПАНГЕЛ ЕООД
 • ПАНГЕЛ ЕООД
 • ПАНГЕЛ ЕООД
НОВИНИ
2012 - 2018 © Biznes-spravka.com