Бизнес Справка
Елит - ВК - 2000 ООД

Елит - ВК - 2000 ООД

Фирма: Елит - ВК - 2000 ООД
Адрес: Казанлък, ул. Георги Бенковски № 10
Телефон: 043164081
GSM: 0898590459

ЕЛИТ ВК 2000

ЕЛИТ ВК 2000 ООД е дружество, създадено през 2000 година, с основен предмет на дейност общо строителство на сгради, съоръжения и части към тях.

 

Ръководния персонал на фирмата е съставен от отлични професионалисти с богат професионален опит в областта на строителството, хидроизолациите и изграждане на газстанции, бензиностанции и производствени помещения.

Елит - ВК - 2000 ООД е съвременна, строителна компания със седалище в гр. Казанлък, ул. Георги Бенковски 10.

 

Фирмата е една от водещите на пазара специалзирана в областта на строителния бизнес, натрупала богат опит, утвърдила и наложила се с име на надежден и коректен партньор.

 

Инвестира и реализира проекти в сферата на строителство. Занимава се с проучване, комплексно проектиране и строителство на всички видове строежи, в т.ч. обществени, битови, промишлени сгради и съоръжения, строително - монтажни работи.

 

Успехът и се основава на способността и да изгражда и поддържа трайни и успешни връзки със своите клиенти. Фокусът на дейността е насочен върху задоволяване на техните нужди, предлагайки им услуги с най - добро качество.

 

Притежава всички необходими регистрации, удостоверения и лицензионни документи за професионално и качествено осъществяване на дейността си.


За да е конкурентна на пазара, Елит - ВК - 2000 ООД разполага с екип от тесни специалисти, работни групи и строителна механизация посредством които изпълнява поетите договорни ангажименти в кратки срокове.


Стабилно стъпила на строителния пазар, компанията се радва на множество доволни клиенти поради коректността, точността и прецизността в изпълнението на своята работа.

 

Дружеството се представлява от г-н Кольо Димов в качеството на Управител.

 

Елит - ВК - 2000 ООД е съвременна, строителна компания със седалище в гр. Казанлък, ул. Георги Бенковски 10.

 

Фирмата е една от водещите на пазара специалзирана в областта на строителния бизнес, натрупала богат опит, утвърдила и наложила се с име на надежден и коректен партньор.

 

Инвестира и реализира проекти в сферата на строителство. Занимава се с проучване, комплексно проектиране и строителство на всички видове строежи, в т.ч. обществени, битови, промишлени сгради и съоръжения, строително - монтажни работи.

 

Успехът и се основава на способността и да изгражда и поддържа трайни и успешни връзки със своите клиенти. Фокусът на дейността е насочен върху задоволяване на техните нужди, предлагайки им услуги с най - добро качество.

 

Притежава всички необходими регистрации, удостоверения и лицензионни документи за професионално и качествено осъществяване на дейността си.


За да е конкурентна на пазара, Елит - ВК - 2000 ООД разполага с екип от тесни специалисти, работни групи и строителна механизация посредством които изпълнява поетите договорни ангажименти в кратки срокове.


Стабилно стъпила на строителния пазар, компанията се радва на множество доволни клиенти поради коректността, точността и прецизността в изпълнението на своята работа.

 

Дружеството се представлява от г-н Кольо Димов в качеството на Управител.