Бизнес Справка
Елит Софтуер ООД

Елит Софтуер ООД

Фирма: Елит Софтуер ООД
Адрес: София, ул. Крум Кюлявков 15 А, ет. 9, офис 17
Телефон: 029626081, 028624568
Интернет сайт: http://www.zeron.bg

Елит Софтуер ООД

 Zeron - Софтуер за управление на бизнеса - Елит Софтуер ООД

 

Елит Софтуер ООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, една от водещите на пазара с традиции в сферата на бизнеса, предлагаща качествени решения.


Началото е поствено през 1999 год. на базата на утвърдена счетоводна къща, а нейни основатели са високвалифицирани счетоводители и програмисти с богат опит в обслужването на хардуерни и софтуерни продукти.


Дейността на Елит Софтуер е фокусирана в предлагане и обслужване на програмния продукт за управление на бизнеса - Zeron® - софтуер създаден с най - съвременни технологии, който се базира на повече от осемнадесетгодишен опит с хиляди фирми от най - различни браншове на бизнеса.


Първата версия на продукта - Zeron 1.X се появи през 1999 година, а през 2002 година се появи неговата изцяло обвновена версия - Zeron 2003.


От 2005 година на пазара е и Zeron 2005 - един от най - добрите продукти.


Развивайки дейността си, Елит Софтуер се стреми да търси и предлага все по - добри решения за управление на бизнеса и максимално доброто им обслужване, използвайки най - новите софтуерни технологии.


Използвайки знанията и уменията си през годините, създавайки нови, усъвършенствани версии на ERP платформата, Елит Софтуер се стреми да предостави всички модерни и ефективни функции, които да помагат в управлението на бизнеса.


Мисията на екипа е посредством знанията и уменията си, да подпомога своите клиенти, предоставяйки им оптимални решения за мащаба и нуждите на всеки от тях.


Елит Софтуер е разработила, внедрила и поддържа система за управление на качеството, съгласно изискванията на международен стандарт ISO 9001:2000.