Бизнес Справка
Елит Софтуер ООД - Продукти

Елит Софтуер ООД

Фирма: Елит Софтуер ООД
Адрес: София, ул. Крум Кюлявков 15 А, ет. 9, офис 17
Телефон: 070050520, 029626081, 028624568
Интернет сайт: http://www.zeron.bg

 

Продукти и варианти на Zeron:

 


Zeron V/4 има три варианта - EnterpriseStandard и Express. И трите варианта се основават на концепциите ERP, BPM и CRM но се различават според поддържаните видове модули и функционалност.


Zeron® V/4 Enterprise е най-мощният и най-пълният вариант на системата. Той поддържа всички модули, съответно - Счетоводство, Склад и търговия, Отношения с клиенти, Производство, Сервиз, Управление на проекти, Управление на спедицията и Бизнес Интелиджън.


Zeron® V/4 Enterprise се предлага с внедряване. Внедряването представлява нашата работа по анализа на Вашия бизнес, инсталирането и конфигурирането на софтуера на сървърната част, моделирането на необходимите конкретно за Вашата специфика бизнес процеси, настройки на системата и обучението на персонала за работа, необходими за въвеждането в експлоатация на Zeron V/4 във Вашата фирма. Внедряването продължава от три до шест месеца, в зависимост от сложността на необходимите Ви бизнес процеси.


Zeron® V/4 Enterprise поддържа също и наложените световни концепции като Material Requirements Planning (MRP), Material Resources Planning (MRPII), Distribution Resourses Planning (DRP), Capable-To-Promise и други.


Zeron® V/4 Standard е вариант за фирми, които искат да започнат работа веднага и с по - ниска инвестиция. Предлага се с готови моделирани бизнес процеси съобразно опита ни за най - добрите бизнес практики. Поддържа модули - Счетоводство и финанси, Склад и търговия, Отношения с клиенти, Сервизна дейност и Производство. Опционално базата данни може да се хоства на наш сървър.


Zeron® V/4 Standard се предлага с обучение на Вашия персонал в рамките на 1 до 2 седмици след което можете да започнете реална работа.


Zeron® V/4 Express е с възможностите на Standard но се предлага при условия Под наем (Софтуер като услуга - SaaS). При този вариант първоначално заплащате само обучението а софтуера ползвате срещу месечен наем. Базата данни се хоства на наш сървър. Така Вие започвате работа веднага, без първоначална инвестиция и без да се налага да инвестирате в хардуер за сървър, да се занимавате с поддръжка и архивиране на базата данни, винаги работите с актуалната версия на софтуера.

 

И трите варианта са проектирани както за работа в локална мрежа, така и за достъп до данните на фирмата в реално време през интернет.