Бизнес Справка
ЕЛМ КОНСУЛТ

ЕЛМ КОНСУЛТ

Фирма: ЕЛМ КОНСУЛТ
Адрес: София, ул. Георг Вашингтон 13, ет.1
Телефон: 0878587336
Интернет сайт: http://www.elm-consult.com

ЕЛМ КОНСУЛТ


ЕЛМ КОНСУЛТ е специализирана фирма в областта на счетоводните услуги, социалното и здравно осигуряване, финансови, данъчни и пенсионни консултации, предимно за нуждите на малкия и среден бизнес.

Нашето портфолио от счетоводни услуги включва:
 •  Пълно счетоводно обслужване на юридически лица
 • Пълно счетоводно обслужване на търговски представителства
 • Пълно счетоводно обслужване на медицински центрове и лекарски кабинети
 • Пълно счетоводно обслужване на физически лица
 • Пълно счетоводно обслужване на организации с нестопанска цел
 • Финансови и счетоводни консултации
 • Данъчни консултации и данъчна защита
 • Независим финансов одит
 • Вътрешен одит
 • Изготвяне на финансови отчети съгласно НСС, МСФО
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически и юридически лица
Предлагаме бизнес решения, базирани на нашия дългогодишен опит, съчетан с непрекъснато усъвършенстване на качеството на предлаганите услуги.
Ние знаем, че времето е скъпо и една от основните ни цели е да го пестим на нашите партньори.

Стремим се да облекчим максимално работата им, грижим се те да бъдат добре информирани, да получават качествени услуги на разумна цена.