Бизнес Справка
ЕТ Доктор Елена Смилкова - индивидуална практика за първична медицинска помощ

ЕТ Доктор Елена Смилкова - индивидуална практика за първична медицинска помощ

Фирма: ЕТ Доктор Елена Смилкова - индивидуална практика за първична медицинска помощ
Адрес: Мусомища, община Гоце Делчев, обл. Благоевград
GSM: 0889521906

Информация

Д-р Елена СмилковаД-р Елена Смилкова е практикуващ лекар - извършващ диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни в село Мусомища, община Гоце Делчев.


Специалист с богат опит в областта на медицината. Предлага качествена и достъпна специализирана извънболнична медицинска помощ.


Извършва редица медицински дейности, включително профилактични прегледи, помощ на болни, предписване на лекарства и последващо наблюдение.


Предписва лабораторни и други видове изследвания.


Насочва пациенти за консултативна и болнична помощ.


Д-р Елена Смилкова е отличен специалист и диагностик, изключително отговорен като лекар и човек към пациентите си.


Осигурява своевременна и квалифицирана помощ в обстановка, отговаряща на всички съвременни изисквания за извънболнична специализирана помощ - чистота, спокойствие и дискретност, приятна обстановка, индивидуален подход към всеки пациент.


Д-р Елена Смилкова се стреми да осигури на своите пациенти висококачествено лечение и профилактика, основани на взаимно доверие и отговорност.