Бизнес Справка
ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ - Продукти

ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ

Фирма: ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ
Адрес: Асеновград, ул. Козановска 13
Телефон: 033169031
Факс: 033163788
Интернет сайт: http://www.zshm-as.com

ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ

ЗАВОДЪТ ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ АД - Асеновград произвежда и предлага :

Плоскошлифовъчни машини с кръстата маса и хидромеханично управление гама ШПХ :

 

Плоскошлифовъчните машини от гамата ШПХ с кръстата маса и хидромеханично управление са предназначени за равнинно шлифоване с периферията или с челото на абразивния диск.

 

Машините осигуряват висока точност и чистота на обработваните повърхнини при минимална загуба на машинно и спомагателно време.

 

Отделните модели от гамата не се различават като принципни решения на механизмите за задвижвания и воденето по трите оси на подаване. В същото време те са предназначени за обработка на различни по големина детайли.


През 2005 година са произведени новите модели ШПХ 40.61, ШПХ 40.81 и ШПХ 50.81, които са с увеличена мощност на главния двигател, по-голяма височина на обработвания детайл, по-голям абразивен диск и повишена производителност. Винто - гаечните предавки на подавателните механизми са заменени със съчмено - винтови двойки.

 

Плоскошлифовъчни машини с кръстат супорт ШПХ 51

 

Плоскошлифовъчната машина ШПХ 51.01 е предназначена за равнинно шлифоване с периферията на абразивния диск. Тя осигурява голяма производителност при постигане на висока точност и гладкост на обработваните повърхнини.

 

Компановката на машината е кръстат супорт, основните движения са :

 

     -  надлъжно подавателно / автоматично / - извършва се от горна маса, носеща детайла, осъществява се чрез хидроцилиндър, скоростта се регулира безстепенно от 2,5 до 40 м/мин.

 

     -  напречно подавателно / бързо, автоматично и ръчно / - извършва се от супорта, носещ шлифовъчното вретено.

 

     -  вертикално подавателно / бързо, автоматично и ръчно / - извършва се от каретка, носеща супорта / респ. шлифоъчното вретено /.

 

     -  главно движение - въртеливо движение на шлифовъчния диск, задвижването е от аснинхронен електродвигател 13 кВ, 1500 об./мин.

 

Видът на управлението е хидромеханичен.

 

В зависимост от напречния размер на електромагнитната маса и големината на напречния ход има три модификации на ШПХ 51.01 :

 

  • ШПХ51.01 тип 320
  • ШПХ51.01 тип 400
  • ШПХ 51.01 тип 500 с наименование SGM 500.

 

Плоскошлифовъчни машини с вертикално вретено ШПВ

 

Плоскошлифовъчната машина с вертикално вретено ШПВ 01 е предназначена за равнинно шлифоване при ремонт на автомобилни двигателни блокове и глави, осигурявайки голяма призводителност при висока точност и гладкост на обработваната повърхнина. Машината може да се използува с упех и при равнинно шлифоване на детайли от общото машиностроене.


Надлъжното движение на масата е автоматично - от асинхронен електродвигател и се осъществява с плавно регулиране на скоростта в едната / работната / посока чрез честотно регулиране.Обратният ход се извършва с постоянна / бърза / скорост.

 

Вертикалното движение е ръчно и бързо автоматично / установъчно / - от асинхронен електродвигател.


Задвижването на шлифовъчната глава е от асинхронен електродвигател чрез ремъчна предавка. Диаметърът на секторната абразивна глава е по-голям от ширината на работната маса, което позволява обработката на повърхнината да се извърши на един преход.

 

Управлението на машината е електромеханично. За улесняване ориентирнето и закрепването на двигателните блокове е предвидено универсално закрепващо приспособление.