Бизнес Справка
Зебра АД

Зебра АД

Фирма: Зебра АД
Адрес: Нови Искър, ул.Кременица, кв. Курило, Промишлена зона 1
Телефон: 028923164, 029360406
Факс: 029360893, 0 0 029917722
Интернет сайт: http://www.zebra-bg.com/about.html

ЗЕБРА АД

ЗЕБРА АД е българска компания, основана през далечната 1929 година, като събирателно дружество с основна цел производство на балатуми. Производството на този артикул не се осъществява, но фабриката започва да произвежда различни технически изделия.

 

През 1947 година приятието е национализирано, а през 1991 година ЗЕБРА е преобразувана в Акционерно дружество.

 

Поемайки търговската дейност в свои ръце, Дружеството започва да се налага първоначално на пазарите на Балканския полуостров и впоследствие разширява позициите си и в Европа.

 

През 1997 година е открита процедура за приватизация на предприятието и акционери стават 712 настоящи и бивши работници и служители, които от края на на 2003 година са собственици на 100% от капитала на дружеството.

 

Вече осемдесет и пет години дружеството е лидер в сектора на каучуковата промишленост с производството на трапецовидни ремъци, гумени пластини и подови настилки, супереластични и плътни бандажни гуми, каучукови смеси, гумирани валове, противогази и защитни облекла и широка гама гумени и гумено - метални изделия.

 

На голяма част от тази номенклатура ЗЕБРА АД е единствен производител в България. Основната част от технологиите за производство на изделията са собствена разработка на специалистите от дружеството.

 

Основните пазари за изделията на Дружеството са държавите от Европейския съюз и САЩ. Износът заема около 60-70% от стойността на реализираната продукция и се запазва тенденцията за неговото увеличаване.

 

Основно конкурентно предимство на Дружеството е развитието на процеса на иновации чрез създаване на нови изделия и разширяване на познатата номенклатура.

 

От 1996 година ЗЕБРА АД и италианската фирма СИЗАС са съакционери в СИЗАС ЗЕБРА Интернешънъл - предприятие за производство на гумени знаци за хоризонтална пътна маркировка.


От края на 2002 година е внедрена и функционира интегрирана Система за управление на качеството и околната среда, която е необходимост за всяка съвременна фирма с перспективи за развитие на международния пазар.

 

През месец април 2005 година в дружеството бе проведен сертификационен одит по системата OHSAS 18001 за здравословни и безопасни условия на труд.