Бизнес Справка
Земеделска кооперация Детелина 2007

Земеделска кооперация Детелина 2007

Фирма: Земеделска кооперация Детелина 2007
Адрес: Знаменосец, ул. Роза 59
Телефон: 0888789965

Информация

Земеделска кооперация Детелина 2007 Знаменосец

 

Земеделска кооперация Детелина 2007 е със седалище село Знаменосец, община Раднево.


Развива дейност в областта на земеделието. Занимава се с производство, съхранение и реализация на селскостопанска продукция.


Специализирана в зърнопроизводството. Отглежда зърнени култури и маслодайни семена - пшеница, царевица, ечемик и слънчоглед.

 

Обработва плодородни земи, която са под аренда или собственост на член - кооператорите.


Кооперацията притежава собствена складова база за съхранение на селскостопанската продукция.

 

Разполага c модерна техника, нови, добре поддържани машини и всякакъв инвентар, нужни за обработката на селскостопанските масиви и култури и прибирането на готовата продукция.


За да е конкурентноспсобна, кооперацията използва селектирани и подбрани семена, торове и препарати, което гарантира високо качество на селскостопанската продукция.


Благодарение на екологично чистия район и дългогодишен опит, произвежданите и предлагани зърнени култури и земеделска продукция се характеризират с изключително високи показатели.


Тайната на успеха на земеделска кооперация Детелина 2007 се крие в непрекъснатия стремеж към обновяване и усъвършенстване, съчетан с използването на дългогодишните традиции в областта на земеделието.


Председател на кооперацията е г-н Тодор Нейчев.