Бизнес Справка
ИНВЕСТ БИЛДИНГ СИЛИСТРА

ИНВЕСТ БИЛДИНГ СИЛИСТРА

Фирма: ИНВЕСТ БИЛДИНГ СИЛИСТРА
Адрес: Силистра, ул. Любен Каравелов 13А
Телефон: 086882426
GSM: 0887384771
Интернет сайт: http://investbuildingss.com

ИНВЕСТ БИЛДИНГ СИЛИСТРА

Дружество ИНВЕСТ БИЛДИНГ СИЛИСТРА е основано през 1994 г. Първоначално фирмата се е занимавала с доставка, инсталиране и сервиз на хладилна и климатична техника. Сега предметът на дейност е доставка, инсталиране и сервиз на хладилна техника, оборудване за климатизация, хранене, боксове, скари и др. за животновъдни сгради, климатизация на месопреработващи предприятия, изграждане на хладилни съоръжения, камери, лагери, проектиране.
Ние сме представители на водещи европейски производители и осигуряваме пълната гама продукти, необходими за свинеферми,  птицеферми и угоителни ферми за агнета. Разполагаме с екипи от специалисти за проектирането, изграждането, стартирането и гаранционния и извънгаранционен сервиз на предлаганото от нас оборудване.
В експерименталната ни ферма в с. Ветрен (на 25 км от Силистра) разполагаме с животни с генетиката на TOPIGS International- Холандия.
На своите клиенти предлагаме:
 • Технологично оборудване от А до Я за свинеферми;
 • Системи за климатизация и хранене на всякакви видове животновъдни ферми;
 • Екологични решения на фермерите;
 • Проектиране и изготвяне на проекти по европейски фондове;
 • Монтаж;
 • Сервиз и поддръжка;
 • Технологични съвети/ решения на вашите проблеми.
ИНВЕСТ БИЛДИНГ СИЛИСТРА е представител на:
 • FANCOM B.V., Нидерландия - системи за климатизация, течно и сухо хранене, компютъризирани фуражни кухни, софтуер за управление на  различните системи от разстояние;
 • Roxell N.V., Белгия - силози, системи за транспортиране на фураж, системи за хранене, хранилки, електронно хранене на свине майки
 • VDL Agrotech, Нидерландия - системи за сухо автоматизирано и механизирано хранене, хранилки, поилки, силози;
 • Rotecna, Испания -  системи за  механизирано хранене,  пластмасови и метални скари и крепежни елементи,  хранилки,  дозатори,  поилки,   силози;
 • Silos Cordoba, Испания - плоски и конусни силози, системи за транспортиране и обработка на зърно, елеватори;
 • Fog Agentur and Agroteknik A/S, Дания - канализационни системи, кухи профили и панели, отоплителни лампи, PVC тръби и принадлежности, PVC консумативи, други тръби;
 • Milieusystemen Tiel B.V., Нидерландия - фолио басейни, прилежащите тръби и канализационни части, покривала за басейни;
 • Veenhuis Machines B.V., Нидерландия - танкери за разпръскване на оборска тор, други земеделски машини;
 • AIM WorldWide, Нидерландия – всичко за вашата модерна лаборатория за изкуствено осеменяване на свине;
 • Agrovision BV, Нидерландия - софтуер с модули за свине майки, прасета угояване, птици- бройлери и носачки;
 • Profextru B.V., Нидерландия - пластмасови преградни панели за боксове, профили за тях;
 • Paneltim, Белгия- преградни панели за боксове и помещения.