Бизнес Справка
ИНФОКОМ

ИНФОКОМ

Фирма: ИНФОКОМ
Адрес: София, бул. България No102, Бизнес център Белисимо, ет. 3
Телефон: 028088201
GSM: 0888987260
Интернет сайт: http://www.infocom.bg

ИНФОКОМ

ИНФОКОМ е акционерно дружество, съставено от група компании с различен предмет на дейност, обединени от общи акционери и общо управление на собствеността.

 

Компаниите в дружеството работят в областта на сигурността, транспорта, информационните и комуникационни услуги, селското стопанство, преработка на земеделски продукти, производството на бетон и бетонови смеси и други.

 

Фирмата притeжава съотвeтните сeртификати, разрешитeлни и лицeнзи, за дeйностите и услyгите, предоставeни от ИНФОКОМ АД.

 

Текущите дейности по мениджмънт и контрол на ИНФОКОМ АД са обезпечени с внедрена система за стратегическо управление на компанията – Balanced Scorecard.

 

  • Охранителен бизнес: Инфоком секюрити ООД – технически средства за охрана, АЛФА 2000 ООД - физическа и техническа охрана - България, Нифон секюрити – физическа и техническа охрана - Сърбия;
  • Селско стопанство: производство на Био и Конвенционални плодове и зеленчуци, билки, зърнени култури, извличане на етерични масла Агроинтеграл ООД;

  • Преработка и продажба на пресни, замразени и сушени плодове, зеленчуци и билки: Еко Енерджи ООД;
  • Лаборатории - Международно акредитирани анализи на пестициди, микотоксини и тежки метали в растителни продукти – Фитолаб, България;                                            
  • Системи за мониторинг и навигация: ЕС НЕТ ООД;
  • Производство на бетон и бетонови изделия: Би Ти Пи ООД.