Бизнес Справка
КАВИПЛАС КОНСУЛТ КОМЕРС

КАВИПЛАС КОНСУЛТ КОМЕРС

Фирма: КАВИПЛАС КОНСУЛТ КОМЕРС
Адрес: София, ул. Триадица 5А, офис 611
Телефон: 029817105, 029818390
Интернет сайт: http://www.kaviplas.hit.bg

КАВИПЛАС КОНСУЛТ КОМЕРС

Консултанска къща КАВИПЛАС КОНСУЛТ КОМЕРС се занимава в областа на счетоводтвото, данъчното, осигурителното, финансовото и банковото право.

 

 

 

 

Предлага следните услуги:

 

 1. Месечно счетоводно обслужване на фирми влючващо:
 • контрол върху счетоводните документи
 • изготвяне на необходимата документация за държавни институции
 • организация на документооборота при клиента
 • изготвяне на справки
 • данъчна защита при ревизия
 • помощ при отчетническата дейност на клиента
 • изготвяне на годишен финансов отчет и др.

 

2.  Годишно счетоводно приключване на фирми необслужвани по месечен абонамент.

 

Изготвяне и попълване на документи за:

 • ползване на финансов или стоков лизинг
 • отпускане на банков кредит

 

3.  Изготвяне на икономически анализи за финансовото състояние

 

4.  Изготвяне и представяне на документи в НАП, НОИ и др, след упълномощаване от клиента.


5.  Месечно абонаментно или еднократно консултиране в посочените области.

Цените за консултациите и услугите, които предлагаме се договарят с клиента в зависимост от:

 • документооборота
 • броя на фирмите
 • регистрации по ДДС, ЗА или други разрешителни режими
 • наличие на внос или износ
 • изготвяне на първични документи
 • маястото на обслужване
 • посещения в НАП, НОИ и др.
 • взаимоотношенията между фирмите
 • брой и видове декларации за попълване
 • защита при ревизия