Бизнес Справка
Квинс-Арго ЕООД - Продукти

Квинс-Арго ЕООД

Фирма: Квинс-Арго ЕООД
Адрес: Презвитер Козма, обл. Търговище, главен път София - Варна
GSM: 0899937779
Email: kvins@abv.bg

Квинс-Арго ЕООД работи за своите клиенти и партньори, като залага на качеството в производството на яйца за консумация с търговска марка КВИНС.


Предлага яйца в четири категории:

 

  • S - малки, под 53 грама
  • M - средни, над 53 грама
  • L - големи, над 63 грама
  • XL - супер големи, над 73 грама


Всички произведени яйцата са маркирани съобразно наредба № 31/06.07.2001 г. за предлагане на кокоши яйца за консумация на пазара.

 

Маркировката е трайна, издържаща на варене, с безвредно и не миришещо мастило.


Квинс-Арго ЕООД е една от малкото фирми, продуктите на която която имат налична маркировка с името на фирмата, регистрационен номер и категория.


Яйцата се предлагат в следните опаковки:

 

  • Овоцелови табла, съответно с по 30 броя яйца от категории S, M и L - 180 броя в кашон;
  • Овоцелови табла, съответно с по 20 броя яйца от категория XL - 120 броя в кашон;
  • Малки опаковки съответно по 6 и 10 броя.


Опаковките са под постоянен контрол според изискванията на наредбата. Върху тях е предоставена пълна информация за фирмата: адрес и телефони за връзка, начин на отглеждане на кокошките, ветеринарно регистрационен номер, партида и срок на годност.


Квинс-Арго ЕООД стриктно спазва хигиенните и санитарни изисквания за производство и съхранение на яйца за консумация.


Гарантира качеството на предлаганите продукти, посредством проследяване и контрол на целия етап на производството, чрез използването на НАССР система в съответствие с DS 3027: 2002.


Квинс-Арго ЕООД реагира адекватно на пазарнито търсене, посредством наличието на развита логистична база, специализиран транспорт, постоянни стокови наличности и навременни доставки.

 

Благодарение на своята далновидност и гъвкава политика, на експедитивната си и прецизна работа, Квинс-Арго успя да се наложи като лидер на пазара в своята област.


Постоянното желание за развитие и предоставяне на висококачествени продукти са нещата, които правят дружеството предпочитан партньор за работа.