Бизнес Справка
Климентов ЕООД

Климентов ЕООД

Фирма: Климентов ЕООД
Адрес: Батак, ул. Родопи 30
Телефон: 035533367, 035533218
GSM: 0889201754
Факс: 035533367
Email: npk_b@dir.bg

Информация

Климентов ЕООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, със седалище град Батак, ул. Родопи 30.


Дейността и е насочена в сферата на охраната и охранителните услуги.


Стреми се да отговори на търсенето на българския потребител и максимално да го улесни, предлагайки решения за всеки бизнес.


Притежава Лиценз № 446/30.11.2004 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008.


Дейността на дружеството е основана изцяло на действащото законодателсто в РБългария.


Климентов ЕООД предлага комплексно охранително обслужване на имуществото на физически и юридически лица, включващо:

 

  • - въоръжена и невъоръжена охрана на обекти - частна, общинска и държавна собственост;

 

  • - сигнално охранителна дейност;

 

  • - консултантска дейност в областта на охраната и режима на обекти;

 

Предоставя на клиентите и партньорите си широк спектър от охранителни услуги, свързани с обезпечаване на сигурност и безопасност при лични и делови пътувания на територията на страната.

 

Осигурява цялостно двадесет и четири часово мобилно покритие на охраняемите обекти. Разполага с отлично функционираща система за контрол и управление и възможност за незабавно реагиране в екстремни ситуации.


Служителите от охраната поддържат постоянна връзка с ОПЕРАТИВНАТА ДЕЖУРНА ЧАСТ на фирмата, която при необходимост с допълнително присъствие на сили, средства и подвижни групи осигурява превантивни и профилактични мерки в охраняваните обекти.


Фирмата е 100% частна собственост и осигурява необходимите гаранции на клиентите си. Своята дейност фирмата извършва при стриктно спазване на Закона за частната охранителна дейност, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите, и други нормативни документи, в тясно взаимодействие със службите на МВР.

 

Служителите на фирмата притежават отлична професионална подготовка, високо чувство за отговорност към поставените им задачи и запазване в тайна характера на служебните им задължения.


Климентов ЕООД изгражда модерни охранителни системи, използвайки модерни технологии и електронни решения за охрана, които гарантират спокойствие и сигурност на достъпни цени.


Специалистите от техническия отдел на фирмата притежават необходимата квалификация и потенциал за извършване на монтаж и поддръжка на всички познати технически охранителни системи за Сигнално - Охранителна и Пожаро - Известителна дейност, а също така и средства за вътрешно-ведомствен контрол и фирмена сигурност, с цел пресичане на вредителства или престъпни посегателства.


В работата си охранителната фирма поема на 100% финансова и имуществена отговорност.


Компанията се представлява от г-н Никола Петров Климентов в качеството на Управител.


Богатият опит трупан през годините и креативните решения са в основата, фирмата да се наложи като лидер в своя бранш, поддържайки максимата: "Вашата сигурност е наша отговорност."