Бизнес Справка
КОЕМ ООД

КОЕМ ООД

Фирма: КОЕМ ООД
Адрес: Бяла,
Телефон: 0051432410/0895662717/051432434
Интернет сайт: http://www.koem.bg/

КОЕМ ООД

Адрес: Бяла, ул. Иван Калчев No 38 Тел: 0514 324 10 / 0895 66 27 17 / 0514 324 34 Email: koem_ood@abv.bg URL: КОЕМ ООД
 
Фирма КОЕМ ООД е специализирана в извършването на строително – монтажни дейности и преустройства на вече съществуващи обекти.
Произвеждаме бетон и готови бетонови смеси.
Дружеството е регистрирано в "Център за Изпитване и Европейска Сертификация" ЕООД и притежава необходимите сертификати за съответствие относно произвежданите от него строителни продукти.
Предлагаме следните услуги:
 
 • проектиране и консултантски услуги в областта на строителството;
 • строително-монтажни и инсталационни дейности;
 • изкопни работи и транспорт;
 • кофражни, арматурни и бетонови работи по изграждане на грубия строеж;
 • дървени конструкции и покриви;
 • вътрешни и външни ВиК инсталации;
 • изграждане на помпени станции и тръбопроводи за отвеждане на отпадни води;
 • вътрешни и външни електроинсталации;
 • изграждане на охранителни системи и системи за наблюдение и електронен контрол;
 • топло- и хидроизолации;
 • отопление, вентилация и климатизация;
 • настилки, облицовки и всички други видове довършителни работи;
 • предаване и въвеждане в експлоатация на строежите;
 • гаранционно и следгаранционно обслужване;
Разполага с добре квалифицирани работници и необходимото оборудване.
 
Гарантира изпълнението на обекти в посочените срокове.
 
Качеството на извършените строително- монтажни работи отговаря на всички изисквания на ЕС.