Бизнес Справка
КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Фирма: КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ
Адрес: Пловдив, Ул. Гео Милев, N4
Интернет сайт: http://www.registraciafirma.eu/

Консултантски услуги

Адрес: Пловдив, Ул. Гео Милев, N4 Тел: (032) 59 70 10, 0895 711 921 Email: europaconsult@abv.bg URL: Консултантски услуги
 
Регисрация на фирми и фирмени консултации - Пловдив
Здравейте,
Ние сме счетоводно - консултантска фирма, която може да предложи максимална бързина и коректност на услугите, за Вашия бизнес. От 1998 година насам, множеството доволни клиенти зад гърба ни са гарант за качеството на услугите.
Услуги:
Еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/
Дружество с ограничена отговорност /ООД/
Акционерно дружество /АД/
Събирателно дружество /СД/
Командитно дружество с акции /КДА/
Командитно дружество /КД/
Увеличаване, намаляване на капитала
Изключване на съдружник
Промени в дружествата-промяна в капитала
-промени в дружествени договори / устави /
-промяна в седалище и адрес на управление
Вписване на дружествени промени-прехвърляне на дружествени дялове, прекратяване на членство в дружество, прехвърляне на предприятие, вписване на промяна – адрес, седалище на управление, управител, вписване на прокурист.
Едноличен търговец /ЕТ/-регистрация, промени.
Регистрация на кооперация.
Регистрация на сдружения с нестопанска цел.Фондация.
Фирмени консултации и др.
За повече информация - посетете сайта ни