Бизнес Справка
Крамар-М - Счетоводно обслужване - Услуги

Крамар-М - Счетоводно обслужване

Фирма: Крамар-М - Счетоводно обслужване
Адрес: София, жк. Люлин 8, ул. Търново 46
GSM: 0899461855, 0885640599
Интернет сайт: http://kramar-m.bg
абонаментно счетоводно обслужване софия, данъчни и счетоводни консултации люлин софия, добра счетоводна къща жк люлин, добра счетоводна къща софия, изгодни счетоводни пакети софия, качествени счетоводни услуги люлин софия, качествено счетоводно обслужване софия, комплексни счетоводни услуги люлин софия, комплексно счетоводно обслужване люлин софия, конфиденциални счетоводни услуги софия, крамар м, крамар м еоод, крамар м счетоводно обслужване, предпочитана счетоводна компания софия, препоръчана счетоводна фирма в жк люлин, препоръчана счетоводна фирма в софия, професионални счетоводни услуги софия , пълна гама счетоводни услуги софия, пълно счетоводно обслужване софия, счетовдно обслужване от крамар м, счетоводна къща крамар м, счетоводна къща крамар м софия, счетоводни и правни консултации люлин софия, услуги в областта на счетоводството люлин, утвърдена счетоводна компания софия, фирма за счетоводна отчетност в софия

От създаването си до днес, Счетоводна къща Крамар-М залага на висок професионализъм, лоялност и конфиденциалност по отношение на своите клиенти.

 

Предоставя висококачествени консултантски, данъчни и счетоводни услуги, конкретно ориентирани и съобразени с особеностите и спецификата на бизнеса и изискванията на клиентите.

 

Счетоводни услуги

 

 • - Разработване на индивидуалната счетоводна политика на фирмата, съобразно стопанската сфера и изискванията на съвременната нормативна база за счетоводната отчетност.

 

 • - Разработване на индивидуалния сметкоплан на предприятието.

 

 • - Текущо осчетоводяване на първичните документи.

 

 • - Ежемесечно изготвяне на справките - декларации по ЗДДС и всички други декларации, свързани с възстановяване на ДДС.

 

 • - Изготвяне на декларации по чл.43 от ЗОДФЛ ( патентни )

 

 • - Изчисляване на текущия финансов резултат и данъчните задължения.

 

 • - Изготвяне на справки за задълженията и вземанията на фирмата по контрагенти.

 

 • - Изготвяне на платежните документи за дължимите данъци, такси и осигуровки.

 

 • - Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план.

 

 • - Изготвяне на инвентаризационни описи.

 

 • - Изготвяне на Годишен счетоводен отчет, съдържащ: Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци и Приложения, и представянето му в НСС.

 

 • - Изготвяне на годишна данъчна декларация и приложенията към нея, изчисляване на данъчните задължения и изготвяне на платежните документи. Пълно (абонаментно) счетоводно обслужване.

 

Правни услуги

 

 • - Данъчни консултации по ЗДДС

 

 • - ЗДДФЛ

 

 • - ЗКПО

 

 • - Данъчно планиране на корпоративни и персонални данъци

 

 • - Процесуално представителство и защита в данъчни контролни производства (проверки и ревизии)

 

 • - Обжалване на данъчни актове (РА и АПВ) по административен и съдебен ред.

 

 • - Консултации по данъчни ефекти при международни операции и избягване на двойното данъчно облагане.

 

Счетоводни консултации, счетоводни съвети и данъчни защита.


Счетоводна къща Крамар-М е предпочитан партньор на редица компании, които оперират на територията на страната и чужбина в сферата на строителството, търговията, транспорта, услугите и други сектори.