Бизнес Справка
КУЛ КОНСУЛТ

КУЛ КОНСУЛТ

Фирма: КУЛ КОНСУЛТ
Адрес: София, кв. Лозенец, ул. Йоан Екзарх 50
Телефон: 0028650909, 028650990, 029626116
Интернет сайт: http://www.coolconsult.com

КУЛ КОНСУЛТ

 

Началото на фирмата e поставено през 2006 г., когато екип от специалисти с дългогодишен опит в инженеринга и търговията се отделят в нова структора.

 

Натрупаният опит и високите цели, който ръководството си поставя налагат фирмата като един желан и надежден партньор в областта на системите за централна климатизация.


Нашата модерна компания действа гъвкаво и ефективно в динамиката на пазарните отношения, като спазва принципите на лоялна конкуренция и бизнес етика.


ИНЖЕНЕРИНГ

  • Проектиране, реализиране на проекта-комплексна доставка и монтаж, системи за автоматизирано управление, гаранционно и следгаранционно подържане на инсталациите.

ПРОЕКТИРАНЕ

  • Предпроектни проучвания, консултации в периода на изграждане на инсталациите.

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

  • Консултации по време на проектирането, с цел оптимизиране;
  • на първоначалната инвестиция и експлоатационните разходи;
  • Консултации в периода на изграждане на инсталациите;
  • Мероприятия по мерки за Енергийна Ефективност.